Now Reading
Unukela ngisho abakwabo ofuna eseFIFA
Dark Light

Unukela ngisho abakwabo ofuna eseFIFA

Njengoba iBAYEDE yayibikile ukuthi mancane amathuba okuthi uTokyo Sexwale awudle umhlanganiso okhethweni lwe-FIFA, kubukeka kuzohamba kanjalo.

Phela lo sozimali ongusomabhizinisi noke waba ngusopolitiki akavunywa izinto eziningi kodwa usaphokophele ukuthatha izintambo zokuhola iFIFA kuSepp Blatter.

Kucacele ngisho nengane encane ukuthi kumele abuyele eMzansi aziqhubekele namabhizinisi akhe ngesikhathi iConfederation of African Football (CAF) ikubeka ngembaba ukuthi angeke imeseke. Le nhlangano ezinze eCairo, e-Egypt nedume ngokuyinyanya iNingizimu Afrika imemezele ukuthi izokweseka ngokugcwele uShaikh Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa wasezweni iBahrain.

Labo abahlanu abafuna lesi sikhundla esikhulu bazokwazi ukuthi amaphupho abo ayefezeka yini ngomhla zingama-26 kwephezulu enhlokohhovisi eZurich, eSwitzerland. La madoda ngoPrince Ali Bin Al Hussein waseJordan‚ Infantino noJerome Champagne. Kuthishwa uSheikh Salman ukuthi uyena ozodla umhlanganiso njengoba kulindeleke athole amavoti angama-54 ase-Afrika nawase-Asia angama-47.

See Also

IConfederation of North‚ Central American and Caribbean Association Football (CONCAF) ivamise ukuhambisana neCAF kanti uma ikuphinda lokho nakanjani uSheikh Salman uzongena egijima esikhundleni. USexwale uqhubeka nokuqinisa ikhanda nje, iSAFA ayifunanga ukumhlambalaza esidlangaleni ngokumtshela ukuthi akhohlwe ukhetho. Ivele yathi izoqale ibheke ukuthi iCAF ithini bese ilandela ngemuva.

Kuvele kaningi ukuthi emikhankasweni yakhe abeyenza ngokhetho lapha e-Afrika akakutholi ukwesekwa. Uzalwe ngo 1953 e-Orlando West eGoli lapho kwakuhlala khona uNelson Mandela nowayengumkakhe uWinnie Madikizela. Waboshwa eRobben Island iminyaka engu-12 noMandela.

Okwenziwe uSexwale ebholeni

  • inkampani yakhe iMvelaphanda Group yaxhasha iNational First Division kusukela ngowe- 2004 kuya kowe-2007
  • ube yilungu eliqavile ngesikhathi kulungiselelwa iNdebe yoMhlaba yowe-2010 wase eqokelwa ekomitini leFIFA iFair Play Committe kanye nokuba yinxusa leFIFA elilwa nokucwasa.

Lungenelwa abanjani ukhetho?

  • kumele kube umuntu ongumakadebona ebholeni okungenani iminyaka emibili kwemihlanu
  • ukuba ngumakdebona kuchaza ukuthi kungaba umuntu owayengumdlali phambilini, ilunga lebhodi, ilungu lekomiti, unompempe, umsizi kanompempe, umqeqeshi, osebenza ohlangothini lwe-technical, medical nasekuphathweni kuFIFA, iConfederation, iLigi noma ikilabhuFIFA Statues and Electoral Regulations
  • nokho-ke kunomehluko omncane mayelana nendaba yokuthi lowo osuke efuna ukungenela ukhetho kumele abe  neqhaza alibambile ebholeni. Lo mthetho unika lowo ofuna ukungenela ukuthi abe  ngokhopna kwezepolitiki noma ngasophikweni lokusakaza noma ukuhlaziya
  • uma isigungu esihlanganiswa ngokuphuthuma (Ad-Hoc Committee) sithola ukuthi lelo lungu akulifanele ukungenela, lelo lungu lingadlulisa isikhalo kuCourt of Arbitration for Sport
  • ngaphezulu kokusebenza ngokuzikhandla ebholeni,  lowo ongenelile abhekwe ukuziphatha kwakhe yiFIFA Ethics Committee ebheka ukuthi akukho macala okuboshwa, inkohlakalo nokuthi azikho yini ezinye izinto azenza emaceleni ezingaphazamisa ukusebenza (conflict of interest
  • i-Ethics Committe ibuye ibheke ukuthi lowo ongenele ukhetho ukuthi akakaze athinteke yini ezinsolweni zokwamukela izipho abuye aphisane ngezipho engaphumelanga obala ngazo ukugwema ukuba kucatshangwe ukuthi kunomkhoshosho oqhubekayo

Mhla wama-26 kuFebruary ngowe-2016

  • ngalolu suku kuzonikezwa labo abaqokiwe imizuzu eyi-15 ukuba  bachaze kabanzi ukuthi kungani sibafanele lesi sikhundla
  • kuzovotwa, zonke izinhlangano zinevoti elilodwa njengoba kusuke kwenzeka uma kuvotwa, ivoti lomuntu liyimfihlo.
Scroll To Top