Now Reading
INjeje YabeNguni ithi sekwanele
Dark Light

INjeje YabeNguni ithi sekwanele

Inhlangano yentsha ithi isizonabela kuyo yonke imikhakha lapho aboHlanga behlukunyezwa khona

NGESIKHATHI yethulwa emphakathini esikhathini esicela onyakeni, inhlangano ezibiza ngokuthi iNjeje YabeNguni yakubeka ngokusobala ukuthi umgomo wayo ukuba ivikele aboHlanga ekuxhashazweni okunhlobonhlobo ibuyisele nesithunzi soBukhosi. Sekungumlando ukuthi le nhlangano nomholi wayo uMnu uPhumlani Mfeka sebependwe njengezitha zabomdabu waseNdiya nokuyinto ayichithayo uMfeka. “Ocabanga lokho yilungelo lakhe, esikwaziyo thina wukuthi sithanda aboHlanga. Uthando lwethu ngabo lujulile ngoba asithandi ukubabona behlukunyezwa nayi noma ngubani,”  kusho uMfeka.

Kuleli sonto iNjeje ibe sematheni hhayi kuphela kuleli kepha naphesheya kwezilwandle njengoba ngoLwesibili kuchitheke uphoko enkampani yakwa-Technovaa Packing Innovations eseNew Germany. Lokhu kulandela ukugasela kwamalungu eNjeje kule nkampani nabayisola ngokuthi ihlukumeza abasebenzi boHlanga.

Okwenze kwavuka izinhlonzi wukuthi le nkampani ingeyaphesheya kwezilwandle. Ebuzwa uMfeka ukuthi le nkampani yoneni nokuthi lokhu abakwenzile kusho ukuthini uthe: ”Ngicabanga ukuthi lokhu okwenzeka lapha namuhla kumele kudlulise umyalezo kuzo zonke izinkampani zamaNdiya kanye nabanye abahlukumeza izisebenzi zaboHlanga ukuthi kungekudala nakubo sizotheleka. AbakwaTechnovaa sibaxwayisile bona baphikelela. Asidlali manje ukukhuluma sekuzoba kuncane kwande ukwenza.”

Uqhube wathi uMfeka: “Abasebenzi abafike kithi babike ukuthi basebenza ngaphansi kwezimo ezingamukelekile okubalwa ezokuphepha, impatho yabaqashi kanye nokucwaswa ngokobuhlanga, ukungakhokhelwa imihlomulo ehambisana nomsebenzi nesikhathi kanye nokungakhokhelwa kwesikhwama iProvident Fund. Njengoba ngishilo, sibaxwayisile bona babona ukuthi siyadlala. Kuqaliwe nje ngoLwesibili nangoLwesithathu ngehora lesikhombisa bayoze bagobe uphondo. Uma lokho kusho ukuthi asihlale inyanga yonke noma unyaka wonke, cha, kasinankinga ngoba ngeke sithule izinkampani zamaNdiya zixhaphaza aboHlanga.”

See Also

Ukugasela kweNjeje kuhlukanise abasebenzi phakathi ngoba besekukhona (okuliningi) abese behambisana nale nhlangano balaxaza inyunyana yabo ebamele iNumsa nabayisole ngokudonda ekwenzeni izinto. Ebuzwa uMfeka ukuthi ngabe sebengena ezindabeni zabasebenzi uthe: “Awu alikho iphutha nalapho ngoba amabhunu amelwe yiSolidarity, amaNdiya amelwe yiMinority Front kepha ngaboHlanga abangamelwe. Nathi kusuka manje sizomela aboHlanga kuyo yonke imikhakha. Uma kumele sibamele njengenyunyana kuzoba njalo.”

Ngokusho kukaMfeka okuningi kuyovezwa ngoMbasa  nokuyinyanga le nhlangano eyathulwa ngayo esizweni. Lo mholi ukuvezile ukuthi kuzoba nombuthano omkhulu kwenye yezinkundla eThekwini . ”Ngalelo langa sizobe sibize aboHlanga kulo lonke leli nayilapho siyokwethula izinhlelo ezizoguqula okuningi kuleli lizwe, asisadlali manje. Asisakwazi ukubukela kudlalwa ngabazali bethu, abafowethu, odadewethu nesizwe nje sethu. Sekwanele,” kuphetha uMfeka.

Scroll To Top