Now Reading
Ukunikezelana ngezintambo kwezihlobo aku kusha
Dark Light

Ukunikezelana ngezintambo kwezihlobo aku kusha

Yize amazwe aseNtshonalanga ehlale ekhomba i-Afrika ngomunwe, umlando uveza ukuthi lokhu kwenzeka nxazonke

 

UMA ulalele kukhuluma izifundiswa  nezincithabuchopho, osopolitiki kanye nabezindaba emazweni aseNtshonalanga ungafunga ukuthi ukunikezelana ngombuso kwabazalanayo kulichilo elenyanyekayo. Nokho umlando wamazwe ngamazwe uyakuveza ukuthi akunjalo ngoba wonke umuntu uyakwenza. Emlandweni wamazwe kanye nohulumeni kuyavela ukuthi udaba lobudlamvuzo kubaholi bezwe akuyona into elihlazo.  Cishe kuwo wonke amagumbi omhlaba sekube khona oNdunankulu noMengameli abazalanayo kusuka kubaba nendodana, izelamani kanye nabaganene.

Ezweni laseMelika elithathwa ngokuthi lihamba phambili ngenqubo yentando yabantu, sekuke kwabakhona omengameli abazalanayo iziqubu eziningana. Abadume kamuva kube ngumndeni wakwaBush, okungu George W. Bush (umengameli wama-43 waseMelika) noyise uGeorge H.W. Bush (uMengameli wama-41). Sekukhona enye indodana yakwaBush esesigaqele isikhundla sokuhola iMelika loyo nguJeb Bush nomemezele kuleli sonto ukuthi uyalungenela elobumengameli ukhetho. Le nsizwa izobe ibhekene noNkk Hillary Clinton ogane owayenguMengameli uBill Clinton (uMengameli wama-44 eMelika)  bencintisana.  Lolu khondolo lulandela uMengameli wesithupha waseMelika uJohn Quincy owayezalwa nguMengameli walilya lizwe wesibili uJohn Adams.  Wayekhona noBenjamin Harrison (uMengameli wama-23) owayengumzukulu kaWilliam Henry Harrison owayengumengameli wesi-9). UFranklin Delano Roosevelt (umengameli wama-32) wayengumzala kaTheodore Roosevelt yena owayengumengameli wama-26.  Ngokophenyo olukhona lozalo kuyatholakala ukuthi uFranklin Delano Roosevelt wayehlobene cishe nomengameli abayi-11 eMelika, kuthiwa abegazi babebahlanu, kuthi ngokokuganiselana babe yisithupha: uJohn Adams, uJohn Quincy Adams, u-Ulysses Grant, uWilliam Henry Harrison, uBenjamin Harrison, uJames Madison, uTheodore Roosevelt, uWilliam Taft, uZachary Taylor, uMartin Van Buren, noGeorge Washington.

Nasezweni elingumakhelwane neMelika uzalo yilo oluphethe eCuba lapho izelamani zishiyelane khona amadla phakathi kukaFidel Castro kanye nomnewabo uRaúl Castro. E-Asia khona kudume ukuphatha kwamadodakazi ezinhloko zemibuso abegcina esesikhundleni esifanayo. Amazwe aseke adlula kulokhu kuse-India lapho uNdunankulu wakhona kwakungu-Indira Gandhi, kwabanjalo kwesikaMengameli uPak Geunhye eSouth Korea nasePhilippines ngoMengameli uCarazon Aquino.

Ezweni laseFrance kukhona uhla lwemindeni eyayikade iqhoqhobele leliya lizwe lapha kwabalwa imindeni ehlukile, owakwaDebre, owakwa-deGaulle nowakwaPerier phakathi kweminye. Ezweni laseChile nakhona umndeni wakwa-Alessandrie uke wanikezelana ngezintambo zokuphatha. Kulo mndeni sibala abantu abafana nalaba: u-Arturo Alessandrie, uJorge Allessandrie kanye noFernando Allesandrie.  Kwa-Israel nakhona kwake kwaba yiso leso mhla abakwaWeizman bephatha esobumengameli . Laba kwakunguHalm Weizman kanye no-Ezer Weizman. Kayisalanga ngaphandle neJapan ngoba yake yaba noTakeo Fuduka kanye noYasuo Fuduka bephethe esobuNdunankulu.  KwelasePakistan kwaba yiso leso emndenini wakwaBhutto kwaze kwakapakela nakumkhwenyana. Lokhu kwasuka ngoZulfikar Ali Bhutto owayengumengameli  kanye noNdunankulu wakuleliya lizwe. Kwalandela uBenazir Bhutto owaba nguNdunankulu amahlandla amaningana nosekugcine kungene umnyeni wakhe u-Asif Ali Zardari obenguMengameli waliya lizwe.

Ne-Afrika nayo inomlando wayo

Ukuhlobana kwababusi nomengameli ezwenikazi lase-Afrika yinto endala kusuka ngesikhathi semibuso yobukhosi. Ezweni laseDemocratic Republic of Congo khona sekuphathe ubaba nendodana. Umholi wamavukelambuso uJoseph Kabila waphatha ngonyaka wezi-2001. Indodana yathatha kuyise uLaurent-Désiré Kabila. Ezweni laseMaritius umndeni wakwaRangoolan wona usuphathe iminyaka engama-20 eminyakeni engama-39 leliya lizwe lakwazi ukuzimela. Ikhona eminye imindeni efana neyakwaRangoolan kuleli lizwe njegowakwaDuran nawo okhiqiza abaholi.

See Also

ERwanda umndeni wakwaHabyarimana kanye nowakwaKayibanda iyona eziholayo.  Kanti e-Afrika eseNingizimu khona sibona ubaba nendodana eKenya lapho uMengameli osesihlalweni u-Uhuru Kenyatta ozalwa ngowayenguMengameli uJomo Kenyatta. Ezweni laseBotswana khona umengameli okhona u-Ian Khama uyindodana woMengameli wokuqala wakuleliya lizwe uSir Seretse Goitsebeng Maphiri Khama. EMalawi izelamani zakwaMutharika okunguBungu ongasekho kanye noPeter babe ngoMengameli baleliya lizwe. UPeter uzinqake kumnewabo izintambo.  Ezweni laseBurundi kuke kwaphatha umndeni wakwaBagaza kanye nowakwaBuyoya.

Lesi sithombe siveza iqiniso lokuthi  udaba lwemindeni kupolitiki yinto enzima nekhona. Okunye  okuqaphelekayo wukuthi noma ngabe lokho kungenxa yemali noma ukuba ngondlovukayiphikiswa lokhu kuyinto eyamukelekayo emhlabeni jikelele.

Scroll To Top