Now Reading
Ngabe injobo iwulungene umsinsila kwi-DA?
Dark Light

Ngabe injobo iwulungene umsinsila kwi-DA?

Kubantu abalandela ipolitiki yaseNingizimu Afrika, imiphumela yokhetho lwe Democratic Alliance ( DA) neveze ukuthi uMhlonishwa uMmusi Maiamane udle umhlanganiso ayibanga yisimanga. Kwabaningi ukuthi ngubani indlamvuzo kaloyo obengu Mengameli we-DA, uMhlonishwa uHelen Zille bekungeyona imfihlo. Empeleni ukungenela ukhetho kwaloyo obengu-Sihlalo we-Khokhasi ye DA, uMhlonishwa uWilmot James obebangisa uMaimane bekuthathwa njengento engekho ngoba izinombolo bezivele zingamvumeli kwasekuqaleni.

Okwenziwe ngu James kufana nalokho okwenziwa nguloyo owayeyi – Sekela Mengameli kwi African National Congress ( ANC) uMnu Kgalema Motlante, okwathi zonke izimpawu zikuveza ukuthi loyo owayeyimbangi yakhe uMengameli u Jacob Zuma uzowudla umhlanganiso kepha lomholi wama egameni lomgomo: othi naye njengelungu lenhlangano yakhe unalo ilungelo lokuncintisana angenele ukhetho. Ukuthi uyehlulwa kwaku ngolunye udaba.

Kulabo abaqonda ipolitiki yaseNingizimu Afrika ( angingabazi ukuthi naye uMaimane uyakuqonda lokhu) bayakuqonda ukuthi okumqoka akukhona ukuthi uMaimene udle umhlanganiso, kepha wukuthi ngabe ikusasa limphatheleni yena neqembu lakhe.

Njengoba kwakunjalo naku Mengameli waseMelika, uBarack Obama owaba nguMengameli wokuqala omnyama, indaba iqala uma usuhleli esikhundleni lapho abantu sebebheke ukuthi wenze kangcono kunabanye okungathaleki ukuthi bebembala oonjani.

Umholi omusha we-DA unezinto okumele azenze noma azizuze ukuze angene ohlwini lwabaholi balenhlangano noma baseNingizimu Afrika abahlonishwayo.

Okokuqala uthatha iqembu eselehluke kakhulu kunalokho elaliyikho ngonyaka ka 1994 ngaphansi kobuholi buka Mnu Zach de Beer noma uMnu Tony Leon owalandela emuva kwakhe. Ngonyaka ka 1994 leliqembu lali votelwe ngabantu abayi- 338 000 oningi labo kwakungabamhlophe kanye namaNdiya. Ngo 2014 i-DA yavotelwa ngabantu abayizigidi ezine ( 4 million) . Ngonyaka ka -1994 lalinamalungu ayi – 7 ePhalamende namuhla selinamalungu ayi-102, kanye namalungu ayi -91 kwiZishayamthetho ezahlukene kuleli, kanjalo namakhansela ayi- 1656 kuzwelonke.

Noma ngabe uwubuka ngaliphi iso lomlando, iqiniso lithi lenhlangano yenze kahle kakhulu kusuka ngo 1994. Lezizibalo zikhomba ingcindezi ku-Maimane ngoba kusuka ngonyaka ozayo ngesikhathi sokhetho lohulumeni bezindawo kanye nalolo luka 2019 lukazwelonke, amehlo azobe ethe njo kuye. Ngeshwa lakhe uma eke wageja umgodi ngokwezi nombolo kuyobe sekusho ukuthi wehlulekile.

See Also

Abanye bazombekela umqansa lomholi njengokuthi nje ngaphansi kobuholi bakhe i-DA kumele idle umhlanganoso emikhandlwini emikhulu efana ne Tshwane, iGoli kanye ne-Nelson Mandela okuyinto engakaze yenziwe muntu kulenhlangano.

Kuyolindeleka futhi ukuthi aqinisekise ukuthi uMkhandlu waseKapa kawuyiphunyuki i-DA. Akungabazisi ukuthi ukuze aphumele kunoma yini ayenzayo nayihleli , lomholi kuyomele athathe iseluleko saloyo owayengumholi walenhlangano, uMnu Tony Leon oweluleke ngokuthi umholi omusha we DA kumele “ anganamatheli esikhathini esedlule”

Kusase kuseni ukwahlulela uMaimane noma i-DA ngesinqumo sayo sokumenza indlamvuzo. Kusasekuseni ukuba kuvele ukuthi ngabe impela injobo iwulingene yini umsinsila. Okwamanje lomholi nabalandeli bakhe kabathokozele imiphumela ngoba iseyinde indlela.

Scroll To Top