nguPhumlani Mfeka

UMbhali yiNduna Phumlani kaDoto Mfeka weNJENJE YabeNguni

4 Articles Published | Follow:
INjeje iyayigxeka imizamo yokucindezela intando yeningi nguMehluleli uZondo

UMkhandlu weButho leNJEJE yabeNguni libuke ngokwenyanya imizamo yokucindezela intando yeningi esithangamini sabezindaba ebesibizwe nguMehluleli uRaymond Zondo osabambe esokuba uMehluleli Omkhulu weNkantolo YoMthethosekelo yaseNingizimu Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INjeje igxeka ukuhlaselwa kukaMgiliji eyoseka uMsholozi eNkandla

Siyakugxeka kakhulu ukuhlaselwa koMdidiyeli uMgiliji Nhleko okwenziwe nguMntwana waKwaPhindangene. UNdunankulu kaZulu usevivinya ukubekezela kwethu njengeNjeje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imindeni yakhiwa ngenhlonipho nangezimfundiso eziqamathekile

Abantu bakithi iningi labo lubhalwe ebusweni usizi abanye abasazi nokuthi kumbe ungumuntu uyaphila, ukudideka kuningi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INdlondlo ishiye abeNguni benesihlangu sokubavikela

INdlondl’enophaphe’ekhanda Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo Umemeza sengathi uyakhala Ukhal’isililo Uth’igula likaJama lichithekile Lichithwa yiNgqwel’endala Ngeyakithi kwaMalandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now