Now Reading
Kuzogqobhoka iphakethe kunyuka uphethroli
Dark Light

Kuzogqobhoka iphakethe kunyuka uphethroli

Umbuso wezinyanga ezintathu wokwehla kukaphethroli uyaphela kubashayeli nabanikazi bezimoto njengoba uzonyuka kakhulu kuzona zonke izinhlobo.

AbeCentral Energy Fund bathi abanikazi bezimoto kumele balindele ukungena kakhulu ephaketheni kulokhu ngoba kuzoba ukwenyuka okukhulu esikhathini eside. Ngokwesitatimende esikhishwe i-Automobile Association (AA), uhlobo lwe-93ULP ne-95ULP kubhekeke ukuba lunyuke ngama-64c ilitha, kanye nama-65c ilitha, udizili kubhekeke ukuba wenyuke ngama-63c ilitha. Upharafini wona uzonyuka ngama-47c ilitha. 

Kwa AA bathi ukunyuka kwentengo kawoyela emhlabeni kube nomthelela ekunyusweni kukaphethroli ezweni.  Okunye okube nomthelela ukuntengantenga kwerandi uma kuqhathaniswa nedola lase-USA. 

Ukunyuka kukaphethroli kuzoshaya kuzwele kubantu abavele basadonsa kanzima emuva kokusebenzisa imali ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi. Okunye okuzokwenza kube nzima ngokunyuka kukaphethroli izimali ezisanda kukhokhwa ngabazali ngezingane ezikoleni. “Sinxusa abashayeli ukuthi bakuqaphele ukusebenzisa uphethroli bazame nokugwema izindlela ezingenasidingo. Abantu abazinike isikhathi esanele sokuhlelela uhambo futhi bazame nokugwema ukuhamba ngesikhathi sesiminyaminya ngoba yilapho uohethroli udleka khona kakhulu,” kusho isitatimende sakwa-AA.  Intengo kaphethroli izokwenyuka phakathi kwamabili ngoLwesibili oluzayo. Isimemezelo sokwenyuka kukaphethroli uqala nje unyaka siyizinkomba zokuthi hleze lona kube ngunyaka onzima. 

See Also

Kusongwa unyaka odlule nje nabemboni yamatekisi babeyinkankanya eyokunyusa imali yokugibela uma kuqala unyaka kodwa kungekho ukuvumelana ngokugcwele kuzona zonke izinhlaka. Isimemezelo sokwenyuka kukaphethroli singase sivukuze kabusha izingxoxo zokwenyusa imali yokugibela.

Emhlanganweni wokugcina kososeshini abehlukene owawubanjelwe eThekwini kwavunyelwana ngokuthi imali yokugibela inyuswe ngoNtulikazi kophezulu. Abanye babeveza ukuthi sekuyisikhathi eside bengayinyusi imali yize uphethroli ukhuphuka kane ngonyaka.

Scroll To Top