Now Reading
Ibhodi elidala lizothathela uNgqongqoshe izinyathelo zomthetho
Dark Light

Ibhodi elidala lizothathela uNgqongqoshe izinyathelo zomthetho

Inhlangano eyangamele abaqhathi kwezamankomane eNingizimu Afrika, iNational Professional Boxing Promoter’s Association (NPBPA) isithathele uNgqongqoshe weZemidlalo kuzwelonke uZizi Kodwa izinyathelo zomthetho ngesinqumo sakhe sokuchitha ibhodi elidala leBoxing South Africa (BSA).

Ngesonto eledlule uKodwa wethule ibhodi elisha leBoxing South Africa elizoqala ukusebenza osukwini lwakusasa.

Ibhodi elisha libophele uSfiso Shongwe, Sakhiwo Sodo, Romy Titus, Luxolo September, Nande Mpshe, Princess Nongoma noMarry Sitati.  

“INPBPA ikhathazekile kakhulu ngesinqumo sikangqongqoshe wezeMidlalo sokwethula ibhodi elisha leBoxing South Africa ngaphandle kokulandela imigudu efanele,” kubeka isitatimende seNPBPA.

Ibhodi elidala leBSA lalingene ehhovisini mhla zingamashumi amabili nane kuLwezi ngowezi-2020.

“Mhla zingamashumi amabili nane kuLwezi ihhovisi likangqongqoshe wezeMidlalo lanameka isimemezelo ku-website yalo ukuthi ungqongqoshe uZizi Kodwa uzoba nesithangami nabezindaba mhla zingamashumi amabili nesishiyagalombili lapho ezomemezela khona ngezinto ezimqoka ezithinta ukuthuthukiswa kwezemidlalo. Mhla zingamashumi amabili nesishiyagalombili kuLwezi, ihhovisi likangqongqoshe wezeMidlalo lakhipha isitatimende esethula amalunga ayisikhombisa asezoba yingxenye yebhodi entsha yeBSA. Lokhu kwenzeka ngesikhathi i-NPBPA isalinde ukuthintwa ngungqongqoshe wezeMidlalo njengokwenqubo-mgomo,” kuqhuba isitatimende.

Namuhla ibhodi elidala kumele ligcine ehhovisi.

See Also

“INPBPA ihlale phansi yabhunga kabanzi ngalolu daba ngemuva kwalokho ummeli wale nhlangano ube esebhalela ungqongqoshe wezemidlalo ngalolu daba. Incwadi yathunyelelwa ungqongqoshe mhla zizine kuZibandlela. Ihhovisi likangqongqoshe layithola incwadi eyayikubeka kucace ukuthi okuqhukethwe kuyona kuyaphuthuma futhi impendulo ifuneka lungakapheli usuku mhla zinhlanu kuZibandlela,” kuchaza isitatimende.

ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi udaba lungena osukwini lwanamuhla enkantolo.

“Ngemuva kokushaywa indiva nokungaphendulwa kwale ncwadi, iNPBPA yabe ibe isiyalela ummeli wayo ukuthi athathe izinyathelo ezifanele ngalolu daba. Singakuqinisekisa ukuthi iNPBPA ibe isithatha isinqumo ibe isithatha isinqumo sokuthi udaba ludluliselwe ngaphambi ngokomthethu ukuze kutholakale ubulungiswa. Njengamanje udaba lusezithebeni zenkantolo.” kusho isitatimende.

Scroll To Top