Now Reading
Yize liya emaweni iPosi uKhongolose uyala ukuvuma
Dark Light

Yize liya emaweni iPosi uKhongolose uyala ukuvuma

UNgqongqoshe wezokuXhumana nobuChwepheshe beDijithali, uMnu uMondli Gungubele, uthe iPosi laseNingizimu Afrika kumele liqhubeke lisebenze njengoba lidlala indima ebalulekile kwezomnotho. Ugcizelele ukubaluleka kwale nkampani engaphansi kukahulumeni njengenkundla yezinsiza zikahulumeni ezibalulekile ezibhekelela izigidi zezakhamizi futhi ezingeke zikwazi ukumisa ukusebenza kwayo.

UNgqongqoshe uqinisekise umphakathi ukuthi kuzothathwa zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze kuqinisekiswe ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zezenhlalakahle okuqhubekayo, ukukhokhelwa kwezibonelelo ngesikhathi, abasebenzi abazimisele kanye nezingxoxo ezivumelanayo nabakweletwayo beSA Post Office ukuze kube nemiphumela emihle.

“Okusikhathazayo wukuthi iPosi kumele lisebenze ngenxa yezizathu eziningi, yikho lapho esikhona njengamanje,” kusho uGungubele.

UGungubele ukugcizelele ukuthi kunesu lebhizinisi elesekwa yiKhabhinethi futhi elixhaswe nguMnyango Wezezimali Kazwelonke ukusiza le nhlangano. Ihhovisi lasePosini lithole isamba semali engaphezulu kwesigidigidi ezi-R2 (billion) kuhulumeni.

See Also

Kodwa akungabazeki ukuthi inkampane izodinga usizo olwengeziwe oluvela kubanikazi bamasheya, umbono uNgqongqoshe uGungubele angeke awuphikise. Kodwa-ke, ugcizelele ukuthi noma yimuphi umjovo wemali uzoza nemibandela eqinile.

“Njengoba udaba lwebhizinisi oluqhubekayo, kumele lukwazi ukusiza iPosi, izizathu eziholele ekumisweni kwesikhashana,” kuchaza uGungubele.

Scroll To Top