Now Reading
Kufufusa isiteleka kwabasePosini yize umqashi eyihlaba inhlali
Dark Light

Kufufusa isiteleka kwabasePosini yize umqashi eyihlaba inhlali

ISouth African Post Office ichitha imibiko ethinta izinhlelo zokulizwa abasebenzi. Okhulumela le nkampani engaphansi kukahulumeni uNobuhle Njapha uthe kungamampunge okushiwoko, kodwa okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka izingxoxo phakathi kwezinyunyana ezimele abasebenzi nomqashi okunguhulumeni.

Ngasekuqaleni kwalo nyaka, uMgcinimafa wabikezela ukuthi isibalo sabasebenzi basePosini sizoncipha sisuka kwabangaphezu kuka-16 000 onyakeni wezimali ka-2021-2022 siye ngaphezudlwana kuka-10 000 ngo-2024.

UNjapha uthi besingakathathwa isinqumo. “ISA Post Office iqinisekise abasebenzi bayo ukuthi akukho ukudilizwa okwamanje. Baxoxisana nezinyunyana kanjalo nohulumeni. Konke okuzokwenziwa kuzoba kulokho okuvunyelwane ngakho phakathi kwezinhlangothi ezithintekayo.”

Izinyunyana nokho zithi iPosi selimemezele izinhlelo zokuthi kuqale ukubonisana mayelana nokudilizwa kwabasebenzi baseSigabeni 189. UMengameli Wenyunyana Yabasebenzi Bezokuxhumana, uClyde Mervin, uveze izinto ezimbalwa ngePosi. Uthi isaziso se-Section 189 sakhishelwa inyunyana ngomhla zi-5 kuLwezi.

Komunye umhlangano wangomhla zingama-31 kuNcwaba, uClyde uthe iCWU yasichitha isiphakamiso esethulwe yiPosi sokwehliswa kwamaholo abasebenzi ngo-50%.

See Also

UMcwaningimabhuku Jikelele usanda kutshela iPhalamende ukuthi iPosi lithole ukulahlekelwa kuka-R2.2 billion kanye nezikweletu ezingu-R6.5 billion ngonyaka wezimali ka-2021/22.

Uthe lokhu kuveza ukuthi akukho mphumela wokuphatha ukusetshenziswa kwemali okungenazithelo kwePosi. Abasebenzi nabo baye bamiswa ama-medical aid abo yiMEDIPOS ngesikhathi iPosi lehluleka ukukhokhela izikweletu. UClyde uthi bahlela isiteleka esikhulu.

Scroll To Top