Now Reading
Ingqalabutho
Dark Light

Ingqalabutho

Intsha iyisisekelo sekusasa lezwe. Kulokhu sibuka isandla esakha iAfrican National Congress Youth League (ANCYL), uMnu u-Anton Muziwakhe Lembede.

Lesigomamagoma sazalwa mhla zi-21 kuMasingana ngonyaka wezi-1914 epulazini laseFrank Fell e-Eston eduze kwaseMgungundluvu. ULembede wayengokuqala ezinganeni eziyisikhombisa ku mnuz Mbazwana Martin kanye nonksz Martha Nora maLuthuli Lembede. Waqala ukufunda eneminyaka eyi-13 eCatholic Inkanyezi School.

ULembede wayengumcabangi omkhulu wokwakhiwa kwe-ANCYL kwathi ngonyaka wezi-1944 waqokwa njengo Mengameli wayo. Uchazwa ngokuthi “wayehamba phambili ekufakeni umqondo ogcwele wobuzwe base-Afrika. Waye nethonya elinamandla kwezinye izigomagoma zomzabalazo okubalwa kuwo uNelson Mandela, u-Oliver Tambo kanye no-Oliver Tambo. Ubalwa njengomsunguli  wohlelo i“Programme of Action” olwamukelwa njengombhalo oqondisayo ngomhlangano owawungonyaka wezi-1949 we-National African Congress(ANC). Washona ngonyaka wezi-1947 eneminyaka engama-33.

Scroll To Top