Now Reading
U-Eskom iva okuselukhuni ukulibangula
Dark Light

U-Eskom iva okuselukhuni ukulibangula

nguMfo waKwaNomajalimane

Ukufika kukagesi empilweni yabantu kwasho isahluko esisha nesabe sizokwambula okuningi nokusha. iNingizimu Afrika yaba ngelinye lamazwe anengqalasizinda esezingeni eliphezulu lokuphehla ugesi lokhu kwabe kulekelelwa ngamakhono kanjalo nesipiliyoni sabantu ababekhona enhlanganweni ekhiqiza ugesi u-Eskom.  Ngenxa yalokho sonke sabe sinethemba lokuthi konke kuzosihambela kahle izwe lethu lingagcini nje ngokuba nogesi owanele kepha likwazi nokwenza inzuzo ngaphandle kwemingcele, ugesi lona udayiselwe amazwe angomakhelwane.  Ngalezi zikhathi u-Eskom wabe uwuphawu lokuziqhenya kwezwe.

Konke lokhu sekushabalele njengoba igama elithi Eskom selisho usizi izinkulungwane zabantu bakuleli ababhekene nalo. Ukucisha kukagesi sekuphazamise umgqigqo wakho konke ezweni, kusuka ezikoleni, ezimbonini ngisho nasezikhungweni ezimqoka njengemitholampilo.  Izinkomba zithi lokhu kusazoqhubeka nokusho ukuthi inhlalo kanjalo nomnotho wethu kusazoqhubeka nokuxhuga.

Scroll To Top