Now Reading
Bathi uMbalula uphanga umdaka ngokuvala ukudayiswa kwemethali
Dark Light

Bathi uMbalula uphanga umdaka ngokuvala ukudayiswa kwemethali

Ngesikhathi izigidi zabashayeli bezimoto zisabhekene nenkinga yokuvuselelwa kwamalayisensi ngenxa yokuvalwa kwezwe okwamisa yonke into, ngakolunye uhlangothi kunezikhalo zabaphathi bezikole zokufundela ukushayela ngenxa yohlelo lokuyekisa indawo kusetshenziswa kwe-Online uMnyango Wezokuthutha usuphinde wokhela omunye umlilo ngomthetho ohlongozwayo wokudayiswa kwempahla ezindaweni ezincangcatha izikrebha.

Kuleli sonto uNgqongqoshe walo Mnyango uMnu uFikile Mbalula uthe kuzovalwa ukudayiswa kwezinsimbi, imethali nezinye izinto ezivamise ukuthengwa yizinkampani ezicangcathayo ezithe chithi saka nezwe lonke. Isimemezelo sikaMbalula silandela izikhalo emphakathini ngokwanda kobugebengu obugqugquzelwa ukwebiwa kwezinto ezidayiswa kulezi zindawo ezisuke zinensimbi noma imethali.

Uma lo Mthetho uphasa kuzoshayeka kakhulu izinkampani ezinkulu njengeReclamation Group ethenga lonke uhlobo lwensimbi nemethali kubantu ukuze iyincibilikise. Le nkampani kuphinde kube yiyo evamise ukusetshenziswa uMnyango Wamaphoyisa ukuncibilikisa izibhamu ezisuke ziqoqwe emphakathini ezingekho emthethweni. UMbalula uthi ukuphasiswa kwalo Mthetho kuzosiza nokunciphisa ubugebengu bokwebiwa kwekhopha nojantshi emizileni yezitimela kudayiswe kulezi zinkampani.

Uveze ukuthi umkhonyovu wokwebiwa kojantshi kweminye yemizila awusenziwa nje ngabantu, kodwa kukhona nokuthinteka kwezinkampani ngoba insimbi kajantshi wesitimela iyasinda futhi nentengo yayo idlisana kahle uma idayisiwe. “Ubugebengu bokulinyazwa kwempahla kaHulumeni nokuzenzela kojantshi bezitimela sekuyinto edinga ukubhekwa ngelinye iso, asikwazi nje ukuthi singathi sizokwandisa amaphoyisa azoqapha ubusuku nemini bese kuphela kanjalo, lokho kumele kwesekwe nayimithetho ezokwenza ukuthi abatholakala bephambana nokulunga bajeze kanzima,” kusho uMbalula.

See Also

Kukhona abathi uNgqongqoshe uphanga umdaka engathi linile ngalo mthetho ekubeni ziningi izinto ezingahambi kahle eMnyangweni wakhe. Phakathi kokunye kukhalwa ngokuhamba kancane kohlelo lokuvuselelwa kwamalayinsi okushayela nokungahleleki kokubhalisela ukuhlolelwa ukuthola izincwadi ngohlelo lwe-Online. Inkampani yemethali enkulu ezweni iSA Metal ithi isinqumo sikaMbalula singahle sibe nomthelela ongemuhle emnothweni wezwe ngoba sekunabantu abaningi abondla imizi ngokudayisa izinsimbi futhi abaziqoqa ngendlela eqondile engenabugebengu.

UMqondisi wale nkampani uMnu uGraham Barnett uthi ukuvalwa ukudayiswa kwemethali esisebenzile kuzoholela ekutheni kuvalwe izinkampani ezinkulu ezicangcatha insimbi, ikhopha ne-aluminiyamu, okuzolandelwa ukulahleka kwemisebenzi ezinkulungwaneni zabantu abaqashwe yilezi zinkampani.

Scroll To Top