Now Reading
Abanye banqekuzisa amakhanda abanye bachitha izandla ngokuqokwa kukaMasemola
Dark Light

Abanye banqekuzisa amakhanda abanye bachitha izandla ngokuqokwa kukaMasemola

UNgqongqoshe Wamaphoyisa uBheki Cele ujabulile ngokuqokwa kukaMasemola. Okhulumela uCele, uLirandzhu Themba, uthe uMnyango uzitholile izindaba zokuqokwa kukaMasemola. 

“UMnyango Wezamaphoyisa uthole isimemezelo sokuqokwa kukaLieutenant General uSehlahle Fannie Masemola njengoKhomishana Kazwelonke omusha wezwe, ngesasasa nethemba elikhulu. UMnyango wethemba ukuthi lokhu kuqashwa, okuyisahluko esisha empilweni yeSAPS, kuzoqhubeza nokuqinisa imizamo ekhona embuthweni wamaphoyisa yokuvikela abantu baseNingizimu Afrika kanye nabo bonke labo abahlala ezindaweni zethu zokuhlala kanye nempahla yabo. Bathi kumele batuse uMengameli Ramaphosa ngokusebenza ngokukhulu ukushesha ekuqokweni kwakhe nokungavumeli ukuthi kube nesikhala kuleli hhovisi, okuyinto ebaluleke kakhulu ebuholini nokuhlanganisa bonke abasebenzi nezinsiza ezibhekele ukuphepha nokuphepha kwezwe lethu.”

Umhlaziyi uyakwamukela

Umhlaziyi Wezobugebengu uDkt uChris De Kock ukwamukele ukuqokwa kukaKhomishana Wamaphoyisa omusha. UDe Kock uthi ukuqashwa kukaMasemola kuyisinqumo esihle njengoba eyiphoyisa elikwazi ukuhola abesilisa nabesifazane ngombala oluhlaza. 

“Isikhathi esihle lesi. Ngingasho nakanjani lesi isikhathi esihle sokuqokwa. Ngike ngasebenza ngaphansi kwakhe ngisesemaphoyiseni. Wayeyindoda esebenza kakhulu. Uke wabhekana nobugebengu futhi wayeyiPhini likaKhomishana woMnyango ngesikhathi uNgqongqoshe okhona manje enguKhomishana Wamaphoyisa futhi ngicabanga ukuthi bangasebenzisana kahle ukuze kwehle izinga lobugebengu obuphezulu kakhulu kulesi sikhathi.”

Abaphikisana nalokhu

inhlangano, i-Action Society, isizwakalise ukukhathazeka ngokuthi uMasemola, angase angabi naso isibindi sokumelana nemizamo kaCele yokulawula umsebenzi wamaphoyisa. 

Amanye amaqembu ezepolitiki akwamukele ukuqokwa kwakhe  kwakhona nazwakalise ukukhathazeka ngohlelo oluholele ekutheni aqokwe. 

See Also

URamaphosa umemezele ukuqokwa kukaMasemola ngesonto eledlule. Uthatha izintambo kuKhehla Sitole okugqame ukubhekana ngeziqu zamehlo kuye noCele, inkinga uRamaphosa azwakalise ukukhathazeka ngayo.

UMqondisi Wezokuphepha Komphakathi kule nhlangano, u-Ian Cameron, uthe kuzoba nzima kuMasemola ukusebenzisana kahle noCele njengoNgqongqoshe Wamaphoyisa. 

“Ithonya likhulu kakhulu ukuthi umuntu oyedwa alethe uguquko olungaka. Sidinga ukuthi kucwaningwe amakhono abo bonke abasembuthweni wamaphoyisa okuhlanganisa izikhulu zezifundazwe nezifunda kanye namaphini abo. Ukusuka lapho singakwazi ukunquma ukuthi ubani onekhono futhi ongakwazi. Kunesidingo sokudlula ohlelweni lokunquma ukuthi ubani oke wabandakanyeka kunoma yiluphi uhlobo lwenkohlakalo,” kwengeza uCameron.

Scroll To Top