Now Reading
Ukhomba inkinga endala uKhomishana
Dark Light

Ukhomba inkinga endala uKhomishana

UKhomishana Wamaphoyisa kuzwelonke, uKhehla Sitole, utshele iSouth African Human Rights Commission (SAHRC) ukuthi izwe linesibalo esanele samaphoyisa asebenza kahle emphakathini. Ubethula ubufakazi eMhlanga, KwaZulu-Natal, ezigcawini zekhomishini emayelana nezibhelu zangoNtulikazi. USitole uthi zingaphezu kwezi-5 000 izikhulu ezibhekele ukusebenza komphakathi ezweni lonke, kanti isibalo silinganiselwa kwezi-12 000.

Bangaphezu kwama-350 abantu abashonile kanti kube nomonakalo wezigidigidi zamarandi ngesikhathi sodlame oluhlasele KwaZulu-Natal naseGauteng. IKhomishini ibuze uSitole ngokuduka koMnyango wakhe ngesikhathi kunesiphithiphithi. Uthe abasebenzi kanye nezinsiza zophiko lwamaphoyisa ophiko oluqapha umphakathi zinqanyuliwe kusukela ngowe-1995.

Wabuzwa: “Usanda kusho ukuthi isibalo esifanele kufanele kube amalungu ayizi-12 000, ngakho uyavuma ukuthi awunaso ikhono elanele kulolu phiko olubaluleke kangaka olunomsebenzi wokuphatha imibuthano nokuphatha imiqhele( crown management)?”

USitole uphendule wathi: “Ngiyavuma mnumzane futhi okwamanje sisebenzela ukwakha igiya elinamandla, kodwa nginesiqiniseko sokuthi uzoqonda futhi ukuthi ngesikhathi kuguqulwa yonke le nkonzo kusukela ngowe-1995, kwaba nokwehla kwamandla emali. le yunithi ethile.”

See Also

Umthelela namandla ezinkundla zokuxhumana uSithole uchaze lezi zinxushunxushu njengezokuqala zalolu hlobo emlandweni waseNingizimu Afrika wengeza ngokuthi zinengxenye yezobuchwepheshe ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana.

Uthi, “Kwakuwumbuthano ohleliwe owawunohlelo olungalindelekile, ngicabanga ukuthi abahleli bezinxushunxushu zangoJulayi, baqale basungula indlela entsha yokusebenza futhi ngemva kwalokho bayenza, kodwa kwaba imodus operandi yokuqala yalolu hlobo futhi kwaba njalo. ikhuphuke kakhulu njengesibonelo, izibhelu zangoNtulikazi yizinxushunxushu zokuqala eziqale ngqo ezingeni lesi-3. Aziqalanga ezingeni 1

Scroll To Top