Now Reading
#UMsombulukoWokhetho: Isikhongeli sokhetho siyisi vumelwano phakathi kweqembu nomvoti
Dark Light

#UMsombulukoWokhetho: Isikhongeli sokhetho siyisi vumelwano phakathi kweqembu nomvoti

Esimweni esejwayelekile isikhongeli (manifesto) siyisivumelwano phakathi kweqembu kanye nomvoti. Umbuzo uthi ngabe zombili izinhlangothi ziyakuqonda yini ubumqoka besikhongeli? Kulesi siqephu uMtaka uxoxa noSolwazi uBheki Mngomezulu ngobumqoka besikhongeli nokuthi abavoti bangaselusa kanjani ngale kokhetho.

Lokhu kumqoka ngoba esimweni esejwayelekile uthi uqoma njengomvoti usuke sewazi ukuthi yini lena oyivumayo. Nokho siphila esikhathini esingejwayelekile lapho abavoti kanjalo nalabo abafuna ukwesekwa ngamavoti bebukeka bengagxili ekwazini lokho okuqukethwe yizikhongeli zamaqembu nabantu abazimele. Ngokuqonda ubungozi kwalokhu, ElaboHlanga lihlele kuleli elizayo uma nje lisombuluka isifundo sesibili sepolitiki yokhetho nesizobuka ngelibanzi lolu daba.Lapha simeme uqweqwe uSolwazi uBheki Mngomezulu onguSolwazi wezifundo zePolitical Science e-University of the Western Cape aphinde abe yiDeputy Dean of Research kule nyuvesi. Uyikazela ngamaqhuzu ezemfundo ephakeme ayisikhombisa kwezomlando, kusayensi yezepolitiki nakwezemfundo futhi une-Senior Secondary Teachers Diploma. Lezi ziqu zibandakanya i-Bachelor of Education, ama-Honours amabili, ama-Masters amathathu nePhD ayithola eRice University. Uhlomise wahlola izitshudeni zamaqhuzu aphezulu ezingaphezu kwe-100 emanyuvesi amaningi. Imikhakha yakhe iHistory nePolitical Science egxile kakhulu kwezobudlelwano bamazwe i-International Relations.

LALELA IPHODIKHASTI YALOKHU:

Scroll To Top