Now Reading
Unephupho lokumela iNingizimu Afrika kwimiqhudelwano emikhulu
Dark Light

Unephupho lokumela iNingizimu Afrika kwimiqhudelwano emikhulu

Uma ukhuluma nentokazi uSithabile Francisca Mnyandu, kukucacela ngokusobala ukuthi uNtulikazi wangonyaka wezi-2002 ayisoze yawukhohlwa empilweni yayo. Le nyanga, nonyaka ilapho le ntokazi eyacishe khona yahamba emhlabeni. Okwaba yisizathu salokho ukuthi ishiswe kanzima iqamunga lo mlilo, ngalowo nyaka yayineminyaka yobudala eyi-6.

Ukulimala kanzima kwayo kwenza ichithe izinyanga eziyi-9 ezibhedlela ezimbili okubalwa iMontobelo Hospital neGreys Hospital. Ekulaleni kwayo esibhedlela yayilele egunjini lalabo abalimele okanye abagula kakhulu (coma).

Le ntokazi yaseBhamshela eNdwendwe inengxoxo ekhethekile nelaboHlanga, ibikucacisa ngokusobala ukuthi lesi simo eyabhekana naso ayisifiseli ngisho isitha sayo.

“Ngiyazama ukungacabangi ngakho okanye ngikhulume ngakho, ngoba akusiyo into elula ukubuyela kuyona. Noma umuntu engibuza ngakho ngiyazama ukumuphendula ngisheshe ngidlule kukhona, iqiniso mangikhuluma ngakho kuvele kubuye izinyembezi. Okunye iqiniso nje anginaso isithombe esiphelele ukuthi ngempela, ngempela kwenzakalani ngoba ngangisemncane kakhulu kwenzeka. Khona ngeke ngaqamba amanga ingibuyisela izinyembezi into eyangehlela” kusho uSthabile.

USthabile yize alimala kanzima cishe umzimba wonke kodwa lokho akumenzanga ekutheni angakwenzi okwenziwa abantu abangalimele. Kuyimanje le ntokazi eneminyaka yobudala engama-25 igila izimanga kumdlalo womphebezo odlalwa etafuleni (iPara Table Tennis).

Okuyikho okucacisa ukuthi igila izimanga ingoba ikeliswe njengehamba phambili lapha eNingizimu Afrika kulo mdlalo.

Ngokwezemfundo yaqala ukufunda eThembeni Primary School ngaseHillcrest, yaqeda amabanga aphezulu e-Open Air School eGlenwood.

“Ukufunda kwami lo mdlalo ngawufunda eThembeni Primary School, ngangicoshela abantu ababewudlala amabhola. Ngaleso sikhathi ngangifunda kabanzi ngawo. Empeleni kwezemidlalo ngangidlala unobhutshuzwayo ngiphinde ngisubathe kwiTrack & Field, kodwa isinqumo sami sokugcina kwaba ukuqoma lo mdlalo (iPara Table Tennis)” kusho uSthabile eqeqeshwa uReggie Naidoo.

Unyaka wezi-2010 ilapho eyaqala ukukwazi ukuthi idlale umqhudelwano omkhulu nalapho yathola indondo yethusi, kuthe ngonyaka wezi-2011 yahamba yaya ePretoria kumqhudelwano weNational Championship nalapho yafike yathola khona indondo yegolide. Ngonyaka wezi-2013/14 yathola indondo yegolide koweSouth Africa Championship.

Ngonyaka wezi-2015 eMorocco kowe-African Championship yabuya nendondo yethusi. Cishe unyaka wezi-2017 ayisoze yawukhohlwa kwazise iwona eyakwazi ukuthi iye eTaiwan koweTaichung Table Tennis Open. Ngawo unyaka wezi-2017 yaba yingxenye yomqhudelwano i-Open Para Table Tennis eSlovenia yakhishwa kumaQuarter-Finals.

Emva kwalokho idlale umqhudelwano i-USSA Championship owabe useKapa ngowezi-2019 yabuya nezindondo ezimbili zegolide, kwaba owe-AUSC Region 5 Championship wona owawuseLesotho, eMaseru yabuya nezindondo ezimbili zegolide nakhona. Iphinde yamela elakuleli eNigeria koweNigerian Para Table Tennis Open, eLagos waphuma kumaQuarter-Finals.

See Also

“Into engikhuthaza kakhulu ekutheni ngithande lo mdlalo, ukuthi ngibuka abadlali baseChina kumaVidiyo. Isikhathi esiningi nje ngisichitha ngokubuka bona” kusho le ntokazi.

Ngonyaka wezi-2019 yathola umkomelo we-Against All Odds Awards kumaKZN Sport Awards. Le ntokazi ikusho kwagcwala umlomo ukuthi lo mdlalo ewuthanda kangaka awunakiwe kakhulu ingakho kunzima nokuthi ithole abaxhasi.

“Kukhona konke ngiyabonga ukuthi ngibe womunye wabantu abangaphansi kwe-Elite Athletes Development Program (EADP). Ngibonga abaka-DSR nabaka-Prime Human Performance Institute ekutheni ngikwazi ukuziqeqesha, ngikulungele ukudlala noma imuphi umqhudelwano njengamanje” esho kanje uSthabile ozilolonga kathathu ngesonto.

Wenza izifundo zakhe zeCriminology & Forensics e-University of KwaZulu-Natal,e Howard College.

“Engikufisayo ukuthi ngimele iNingizimu Afrika kumqhudelwano wamaCommonwealth Games alandelayo, ngiphinde ngingenele umqhudelwano weNdebe YoMhlaba ezokuba ngonyaka wezi-2023 ozosingathwa eThekwini. Iphupho lami elikhulu ukuba yingxenye yomqhudelwano amaParalympics ngonyaka wezi-2024, ngiyathandaza ukuthi ngikwazi ukwenza kahle kweyokuhlunga. Ngisebenza kanzima kakhulu ukuthi lokho kufezeke” esonga uSthabile.

Scroll To Top