Now Reading
Imizamo yokubuyisana phakathi kweSpain nabaseCatalonia
Dark Light

Imizamo yokubuyisana phakathi kweSpain nabaseCatalonia

Uhulumeni waseSpain ukhiphe ngoshwele abaholi abayisishiyagalolunye baseCatalonia ababoshwe ngowezi-2017 ngemizamo yokuhlubula lesisifunda sibe yizwe elizimele.

UNdunankulu uPedro Sanchez uthe lesi sinyathelo besidingeka ekuqedeni ukungahoshelani phakathi kwabaseCatalonia noHulumeni waseSpain. Lokhu kungahoshelani kwaqala eminyakeni emine eyedlule ngesikhathi imiphumela yenhlolovo yakhombisa ukuthi abaningi eCatalonia bafuna ihlubuke eSpain.

UHulumeni waseSpain wenqaba ukwamukela le miphumela wabiza laba ababehola imibhikisho yokuthi kuhlonishwe imiphumela yenhlolovo ngamaphekula. Ngokusho kukaSanchez ngokukhipha ngoshwele ababoshelwa lemibhikisho; “Uhulumeni uthathe lesi sinqumo ngoba yisona sinqumo esihle kakhulu seCatalonia nesinqumo esihle kakhulu seSpain”.

Lowo owayeyiPhini likaMengameli waseCatalan u-Oriol Junqueras, owathola isigwebo seminyaka eli-13 ebhadla ejele ngezinsolo zokuvukela umbuso kanye nokusebenzisa kabi imali yomphakathi ngowezi-2019 uzokhululeka kanye nakaboshwa nabo ngemuva kokuchitha iminyaka emithathu nengxenye ejele. Abanye abayisishiyagalombili bahlanganisa amalungu ekhabhinethi kahulumeni waseCatalonia, owayengusomlomo wePhalamende laseCatalan, kanye nabaholi ababili bamaqembu omphakathi ahlukene.

Okuhambisana nalokhu kuxolelwa ukungavumeleki ukuphatha isikhundla sokuhola umphakathi iminyaka ese ngokwesigwebo. UHulumeni waseSpain uthe ukuxolelwa kungahoxiswa uma abahlomuli bakho bezama ukweqa kulesi sifunda. NgokukaSanchez, laba abadedeliwe babengaboshelwanga imibono yabo kodwa babeboshelwa ukwephula imithetho yentando yeningi.

Omunye walabo abaxolelwe uRaul Romeva owagwetshwa iminyaka eli-12 ngeqhaza lakhe lokuba yinhloko yezindaba zangaphandle eCatalonia uthe lesi sifunda sizoqhubeka nomzabalazo waso wokuzibusa. Uqhubeke wathi: “Ngokuxolela abantu abayisishiyagalolunye ngeke bafihle ingcindezelo abazoqhubeka nokuyisebenzisa kumakhulu abantu abafuna ukwahlukana. Ngeke siyeke ukulwa.”

Ukungezwani ngesifiso sokuhlukaniswa esifundeni iCatalonia kukhule kakhulu kuleminyaka eli-201 eyedlule njengoba abanye benokwesaba ukuthi ukuzimela kwalesisifunda kuzobakhipha inyumbazane bahlehlelwe izikhuni kanti abanye banomuzwa wokuthi iSpain asibabongi ngalutho njengoba lesi sifunda singizinye zalezo eziyinsika kwezomnotho kulelilizwe. NgoMfumfu wangowezi-2017 ababefuna lesi sifunda sizimele badlulisa isimemezelo sokuzimela esincike emiphumeleni yenhlolovo ethathwa njengengekho emthethweni yizinkantolo eziphezulu zaseSpain.

Amakhulu alaba abafuna lesisifunda sizimele bahlangane enhlokodolobha yesifunda iBarcelona ngoMsombuluko besola uhlelo lukaSanchez lokukhishwa kwashwele njengolunganele futhi bafuna inhlolovo entsha yokuzimela.

Abanye bacele ushwele ophelele ozovumela abanye abaholi ababalekela kwamanye amazwe ukuba babuyele ekhaya njengoMengameli wangaphambilini waseCatalonia uCarles Puigdemont.

See Also

Isinyathelo sikahulumeni naso sidonse intukuthelo ohlangothini lwesokudla lwaseSpain nabaningi ngakwesobunxele kwaba umdlalo wokugembula oyingozi kuSanchez.
I-Vox Party engakwesokudla kakhulu iyaluhlaba loluhlelo lukashwele njengoba ilubiza ngokungathembeki yaphinde yathembisa ukuluphikisa ezinkantolo. Ucwaningo lukhombisa nokuthi iningi labantu baseSpain nalo liyaphikisana nalesi senzo. Kepha ubumbano lwamaphiko angakwesokunxele lukaSanchez ludinga ukwesekwa kwezishayamthetho zaseCatelonia ukuze kudluliswe izabelomali ezintsha nemithetho ebalulekile.

UNdunankulu ugcizelele ukuthi indlela elukhuni nokungathathi izinyathelo ngabaphathi bangaphambilini ababesadla ngoludala akuzange kusombulule ingxabano eyayiqhubeka. Uqhubeke wathi; “Ngalesi senzo, sikhipha abantu abayisishiyagalolunye ejele, kodwa ngokomfanekiso sengeza izigidi nezigidi zabantu ukuba baphile ndawonye,”.

Isitatimende esivela ehhovisi likaNdunankulu ngoLwesibili singeze ukuthi uhulumeni; “Uthathe isinqumo sokubhekana nale nkinga futhi ufuna ukuvumelana, avule indlela yokubuyisana nokuhlangana”.

I-European Union (EU) isishayele ihlombe lesisinqumo sikaHulumeni waseSpain yaphinde yaluleka labo abakhishwe ngoshwele ukuthi basebenzele ubunye beSpain hhayi ukuyiklaya phakathi.

Scroll To Top