Now Reading
Isimo eTigray sivukuze imithandazo kuPapa uFrancis
Dark Light

Isimo eTigray sivukuze imithandazo kuPapa uFrancis

UPapa uFrancis ngeSonto uthumele imithandazo yakhe kubantu besifunda sase-Ethiopia iTigray, abahlaselwe yindlala, uphinde wanxusa nokuthi kuphele ukuqashwa kwezingane emhlabeni.

“Ngisondelene kakhulu nabantu besifunda iTigray e-Ethiopia, esibhekene nenkinga enkulu yezenhlalakahle ebeka abampofu kakhulu endlaleni,” kusho uFrancis ngemuva komkhuleko wakhe wamasonto onke we-Angelus eSt. Peter’s Square. “Namuhla kunendlala, namuhla futhi kunendlala ebabazekayo,” esho.
Ukulwa kulesi sifunda kusukela ngoLwezi phakathi kukaHulumeni wase-Ethiopia neqembu elibusayo elakhishwa kulesi sifunda , iTigray People’s Liberation Front (TPLF), le mpi ephakathi kwalezi zinhlangothi ezimbili seyiphoqe abantu abangaphezu kwezigidi ezi-2 ukuba baduke bagcwale izintaba. Ingxabano yaqubuka ngaphambi nje kwesivuno esikhulu, uhlangothi ngalunye lusola olunye.

Kwabantu abangaphezu kwezi-350,000 abahlala kulesi sifunda esihlaselwe udlame cishe babe yizigidi eziyisithupha abaphila ngaphansi kwezimo zendlala, ngokusho kohlaziyo olwenziwe izinhlangano ezingaphansi kwe-United Nations (UN) kanye namaqembu osizo omhlaba, kanti abanye abacishe babe yizigidi ezimbili kusele kancane bangene ngaphansi kwalesimo.
Ngemuva komkhuleko, uPapa waphinde wanxusa abaholi bomhlaba ukuthi bayiqede le nto yokusetshenziswa kwezingane (child labour), lapho lesi senzo esibize nge-”nhlekelele” njengoba uPapa ekuvezile ukuthi izibalo zikhuphukile okokuqala eminyakeni engama-20, kusho i-United Nations ngoLwesine, njengoba ezinganeni eziyishumi eyodwa yazo isuke isisebenza emhlabeni jikelele kuthi kwizigidi ezingeziwe zisengozini yokuhaqwa wuKhuvethe.
“Asikwazi ukuvala amehlo ethu, sithule-nje ngokuxhashazwa kwezingane, ukuphucwa ilungelo lokudlala, ukufunda, nokuphupha,” kusho uFrancis etshela abathembekile ababuthene phambi kweSt Peter’s Basilica.

Inani lezingane ezisebenzayo lenyuke laya ezigidini ezili-160 lisuka ezigidini ezili-152 ngonyaka wezi-2016, lapho kube nokwenyuka okukhulu ezwenikazi i-Afrika ngenxa yokwanda kwabantu, izinkinga, nobubha, kusho i-International Labour Organisation (ILO) kanye ne-U.N. Children’s Fund (UNICEF).

See Also

I-UN yenze unyaka wezi-2021 uNyaka Wamazwe Ngamazwe Wokuqedwa Kokuqashwa Kwezingane (International Year for the Elimination of Child Labour), yathi kumele kuthathwe izinyathelo eziphuthumayo ukuhlangabezana nomgomo wokuqeda lo mkhuba ngonyaka ka-2025 futhi yathi kungenzeka ukuthi izingane ezisebenzayo sezisebenza amahora amaningi noma ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu ngenxa yezifo eziwubhubhane, kanye nokushaqeka komnotho nokuvalwa kwezikole, nokunye okuningi kungaphoqelela ukuthi zingene emkhubeni omubi kakhulu wokuqashwa kwezingane.

Umbiko ugcizelele ukwanda kwenani lezingane ezineminyaka emi-5 kuya kweli-11 ekusetshenzisweni kwezingane, manje ezibalwa ngaphezu kwesigamu sesibalo somhlaba jikelele, kanye nokwanda kwalabo abasemsebenzini onobungozi okungenzeka balimaze impilo yabo noma ukuphepha.

Scroll To Top