Now Reading
Ukhala ngosomathuba abahlose uqhukeko e-Iran
Dark Light

Ukhala ngosomathuba abahlose uqhukeko e-Iran

UMengameli we-Iran uHassan Rouhani usexwayise labo abaputshuze umqopho lapho khona uNgqongqoshe Wezangaphandle uJavad Zarif, ekhala ngokunqindwa amandla nokuzitshwa kwezinqumo nezinjongo zakhe. URouhani uthi abaputshuze lo mqopho ngosomathuba nje abafuna ukubona kunoqhekeko kuHulumeni. Lo mqopho ongamahora amathathu uputshuzwe inkampani yezindaba i-Iran International ezinze edolobheni lase-England iLondon kanti kuyaqapheleka ukuthi iziphilisa ngemali evela eSaudi Arabia okuyizimbangi ezinkulu ze-Iran. 

URouhani uphinde wathi lo mqopho uyigxenye yeminye eyebiwe emahhovisini akhe kanti uyigcina nje uhlose ukuthi ngelinye ilanga inikeze abantu isithombe esicacile ngokusebenza kukaHulumeni wakhe. Okunye akubalulile ukuthi lo mqopho uputshuzwa ngalesi sikhathi izwe lakhe liphezu kwezingxoxo zokuvuselela iComprehensive Plan of Action (JCPOA) okuyisivumelwano esasayindwa ngowezi-2015 kwathi ngowezi-2018 i-United States of America (USA) yahoxa kuso kanti kwakuhloswe ngaso ukunqanda ukwakhiwa kwezikhali zokubhubhisa ezisebenzisa ubuchwepheshe benuzi e-Iran bese i-USA ihoxise zonke izinhlelo zonswinyomnotho. 

URouhani unombono wokuthi kukhona abangafuni ukuthi lesi sivumelwano sivuselelwe njengoba bedala uqhekeko kanti uma bexabana bodwa kuzoba khona ukungathembani okuzobangela ukuthi izingxoxo zingabi seqhulwini bese iphela kanjalo indaba yazo ngaphandle kwemiphumela emihle. 

Umhlangano wokuvuselela lesi sivumelwano ububanjwe ngokuhlanganyela i-Iran, iChina, iRussia, iGermany, iFrance, kanye ne-United Kingdom (UK) ngoLwesibili edolobheni lase-Austria iVienna.  Okunye okuvelayo kulo mqopho ukuthi uZarif akaneme ngokuvunwa kokusetshenziswa kombutho wezempi kunezingxoxo. Umbutho i-Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yiwo okhathaza kakhulu uZarif njengoba ukhombisa ukungayihloniphi imizamo yakhe yokuxazulula izinto ngezingxoxo ikakhulukazi iQuds Force eyayiholwa umufi uJenene uQassem Soleimani owasocongwa i-USA ngoMasingana wanyakenye. 

Azwakala ekhala ngakho kakhulu uZarif ngoSoleimani ukuthi wayevuna iRussia eyayingafuni ukuthi i-Iran ibuyisane ne-USA njengoba yayingahlomuli lutho yona kanti ngaphezu kwalokhu uZarif uthi lo Jenene wavunana noMengameli weRussia uVladimir Putin ukuthi bakhuphule isibalo samasosha eSyria nakuba lokhu kwakungayihlomulisi ngalutho i-Iran. 

Uthe okwamuphatha kabi ngalokhu ukuthi waze wakuzwa ngowayenguNgqongqoshe Wezangaphandle e-USA uJohn Kerry, nakhona isiqhamuka ngokuthi i-Israel isihlasele isebenzisa izindiza zempi izikhawu ezingama-200 ilwa nawo lawa masosha. 

UKerry wathola ukugxekwa okukhulu abeqembu iRepublican Party bethi akesule esikhundleni ngokuphunyula ulwazi oluyimfihlo ezitheni. 

E-Iran baningi abanomuzwa wokuthi uZarif udelela umlando kaSoleimani owabulawelwa ukuthanda izwe lakhe. 

See Also

NgoLwesibili, lo Ngqongqoshe uzame ukuwulawula lo muzwa ngokuthi avakashele lapho kwabulawa khona uSoleimani waphinda wachaza ukuthi le nkulumo esivela yayiphakathi kwabaholi bakaHulumeni kanti kwakungeyokululekana. 

Uphinde wancoma iqhaza likaSoleimani ekuletheni ukuthula e-Afghanistan nase-Iraq kanye nokuvikela i-Iran eqenjini lophumasilwe i-Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Lo mqopho uphinde waletha imibuzo mayelana nokusebenzisana phakathi kwe-IRGC noHulumeni. 

Ngowezi-2019 uZarif wesula kuHulumeni isikhashana emuva kokukhala ngokushaywa indiva kwemizamo yakhe yokuzwanisa i-Iran namazwe asentshonalanga.

Lo mholi kuphinde kubikwe ukuthi wayesola sengathi i-IRGC yenza konke okusemandleni ukuphazamisa ukusebenza kwakhe kwazise lo mbutho ukapakele nakumazwe angomakhelwane i-Iraq, iSyria, iYemen neLebanon kanti kuphinde kusolwe ukuthi nguwo ophakela iqembu lezilwi iHamas elisengxenyeni yePalestine iGaza njengoba i-Iran isisolwa ngokuphakela amaqembu amavukelambuso.

Scroll To Top