Now Reading
Lungase lungabi bikho ukhetho ePalestine ngenxa ye-Israel
Dark Light

Lungase lungabi bikho ukhetho ePalestine ngenxa ye-Israel

Kusolakala ukuthi ubuholi bePalestine obuzinze eWest Bank, iPalestinian Authority buhlela ukulaxaza uhlelo lokhetho lweSishayamthetho obekumele lube zingama-22 kuNhlaba. Lolu khetho beluzoba ngolokuqala emuva kweminyaka eli-15. Isizathu salokhu ukuthi i-Israel iyenqaba ukuthi kuvotwe empumalanga yeJerusalem. 

Ngowezi-2018 i-Israel yayihlwitha yonke iJerusalem kuPalestine emuva kokuvunwa yi-United States of America (USA). Uma lobu buholi bulaxaza izinhlelo zokhetho amandla okwenza lokhu asala ezandleni ze-Israel yona eyazinika igunya lokuthathela iPalestine izinqumo. Ngakolunye uhlangothi, umholi wePalestine uMahmoud Abbas uzohlomula ngokulaxaza uhlelo lokhetho ngoba iqembu lakhe iFatah lixhuga ngendlela yokuthi lingase liqunjwe phansi iHamas i-USA elibiza ngamavikela mbuso. 

Ngenyanga eyedlule iHamas neFatah babenesivumelwano sokuthi abangavumeli ukuklaywa phakathi kwePalestine lapho khona iGaza neWest Bank bebuswa ngokwehlukana. Lawa maqembu avumelene ukuthi ukhetho luzofaka zombili lezi zinhlaka lapho khona kuzoba nobuholi obubodwa obuzobusa kuzona zonke izingxenye zePalestine. 

Ukhona umuzwa wokuthi iFatah ivumela i-Israel ukuthi ihlukumeze amalungelo abantu basePalestine ngoba nakhu incenge ukukhangezwa kanye nokugcina ubudlelwano obuhle ne-USA. Okungakho kukhona asebebona sengathi iFatah yazimbela umgodi ngesikhathi iyonxenxa iHamas ukuthi kwakhiwe uHulumeni wePalestine oyedwa kanti lokhu kuzokwenziwa ngendlela yokhetho. 

Ngesonto eledlule i-Israel ibenomhlangano namanxusa avela emazweni ase-Europe lapho yethembise khona ukuthi ngeke iluvimbele ukhetho lwasePalestine kodwa yangasho lutho ngempumalanga yeJerusalem. Lokhu kuthula kwe-Israel kukhombisa ukuthi incamela ukuthi isolwe ngokuhlehla kokhetho ePalestine kunokuthi iphathe izintambo zombuso. 

I-Israel neHamas abahoshelani ikakhulukazi ngoba manje i-International Criminal Court (ICC) isiphenya izinsolo zokuthi umbutho wezempi we-Israel waqinisa isandla ngamabomu embhikishweni wangowezi-2014 lapho khona abasePalestine abahlala eGaza befuna ukungena e-Israel. Lo mbhikisho wawuhlelwe iHamas. 

Ngaphezu kwalokhu iHamas inohlaka lombutho wezempi okuyilo oluhlalise i-Israel lubhojozi kwazise lusabisa ngokushabalalisa i-Israel ukuze kubuye wonke umhlaba leli lizwe elawuhlwitha kwabasePalestine ngowe-1967. 

See Also

I-Egypt ithi isizwile ukuthi ukhetho ePalestine lungase lungabi bikho ngenxa yokuziphatha kwe-Israel. Leli lizwe lithi lizimisele ukusiza zonke izinhlaka ezithintekayo ukuthi zifike esivumelwaneni esisodala ukuthi ukhetho luqhubeke. 

Kukhona nokukhuluma okuthi kuzona zonke izinhlaka iHamas kuphela efuna lube khona ukhetho ngoba ibona ithuba lokulunqoba. Lokhu kungalihlomulisa kakhulu leli qembu elikade lalisongela i-Israel. 

Akungabazeki ukuthi i-Israel ayifuni ukuthi leli lizwe ligcwale yonke indawo eGaza naseWest Bank.

Scroll To Top