Now Reading
I-Iran isola i-Israel kuqhuma isikhungo esicwaninga ubuchwepheshe beNuzi
Dark Light

I-Iran isola i-Israel kuqhuma isikhungo esicwaninga ubuchwepheshe beNuzi

I-Iran isola isandla semfene kulandela ingozi yokuqhuma kwesikhungo iNatanz esicwaninga ubuchwepheshe beNuzi. Le ngozi eyenzeke ngoMsombuluko kulindeleke ukuthi ibe nomthelela ongemuhle ezingxoxweni zokukhumelana umlotha ne-United States of America (USA). Ngesonto eledlule lawa mazwe abe nomhlangano wokuzama ukuvuselela isivumelwano sangowezi-2015 i-Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

Lesi sivumelwano siphoqa i-Iran ukuthi igcine ucwaningo lwayo ngobuchwepheshe beNuzi ezingeni lokuphehla ugesi lungadluleli ezikhalini zokubhubhisa. Siphinde siphoqe i-USA ukuthi ihoxise zonke izinhlelo zonswinyomnotho ezibhekiswe e-Iran eselokhu zaqala kusukela ngowe-1979. NgoNhlaba wezi-2018 ngaphansi kobuholi bukaDonald Trump Jr, i-USA yahoxa kulesi sivumelwano emuva kokukhononda kukaNdunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ethi sivuna ukungathembeki kwe-Iran engakufihli ukuthi ihlose ukuqeda nge-Israel. 

Ngokwejwayelekile i-Israel ike iphumele obala ngokwenza umonakalo e-Iran kodwa kulokhu ayikasho lutho. Okuvelayo nokho ukuthi leli lizwe belinohlelo lokujamisa yonke imishini kulesi sikhungo ngokunqamula ugesi. I-Iran isichaza lesi sehlo njengokuhlaselwa. Lesi sehlo sesidale uqhekeko phakathi kukaMengameli wase-USA uJoseph Biden Jr kanye noNdunankulu wakwa-Israel uNetanyahu. Kuvele bekukhona ukungathembani phakathi kwalaba baholi kwazise uBiden wayenguSekela Mengameli ngesikhathi kusayindwa iJCPOA ngowezi-2015. 

Ngesikhathi sisayindwa lesi sivumelwano uNetanyahu wafunga wagomela ukuthi angeke sifezekiswe. Kwaba sengathi uyaphumelela ngesikhathi uTrump ehoxisa i-USA ngowezi-2018 kodwa izingxoxo zangesonto eledlule zikhombe ukuthi akakanqobi ngokuphelele uNetanyahu ekushabalaliseni lesi sivumelwano. NgoMsombuluko lo Ndunankulu ubenomhlangano noNobhala Jikelele kuMnyango Wezokuvikela e-USA uLloyd Austin. Lolu hambo luqondane nokuvela kumbiko wokuqala wengozi kusikhungo iNatanz. 

Kule ngxoxo uNetanyahu uthe: “Inqubomgomo yami icacile, angisoze ngavumela i-Iran ifike ezingeni lokwakha izikhali zokubhubhisa i-Israel. Izwe lami lizoqhubeka nokuzivikela kuchuku lwe-Iran.” 

U-Austin wenqabile ukuphawula ekutheni ngabe lesi sehlo sizoba nomthelela yini ekuvuseleleni iJCPOA. UNgqongqoshe Wezangaphandle eGermany uHeiko Maas, unomuzwa wokuthi lesi sehlo singaba nomthelela ongemuhle ezingxoxweni. “Konke esikuzwayo eTehran (okuyikomkhulu le-Iran) ukunamthelela omuhle,”  esho.

I-USA ikhiphe isitatimende esicacisa ukuthi ibingahlangene nokwenzeke eNatanz. I-Iran iyaqhubeka nokubiza lesi sehlo ngokuhlaselwa nakuba amanye amazwe esibona njengengozi. UJenene uMohsen Rezaei wombutho wezokuvikela iRevolutionary Guard e-Iran, uthe sekungokwesibili i-Israel ihlasela iNatanz. UBehrouz Kamalvandi okhulumela ithimba elicwaninga ubuchwepheshe beNuzi kulesi sikhungo uthe umonakalo ube mubi kakhulu okungangokuthi njengoba lesi sikhungu besingaphansi komhlaba sisale sivulekile. 

Isikhulumi soMnyango Wezangaphandle uSaeed Khatibzadeh sithe: “Impendulo kulokhu okwenzeke eNatanz ukuziphindiselela ku-Israel. Leli lizwe lizozithola izimpendulo ngale ndlela eliyithumele ngayo imibuzo kithi.” 

UNgqongqoshe kulo Mnyango uMohammad Javad Zarif, wexwayise ngokuthi lesi sikhungo singase sakhiwe kabusha ngobuchwepheshe obuphezulu lokhu okungase kusho ukuthi leli lizwe lizodlulela esigabeni sokwakha izikhali zokubhubhisa. 

Uqhubeke wathi: “Lawa maZionist (okuyinkolo eyaholela ekusungulweni kwe-Israel) abefuna ukuziphindiselela kubantu base-Iran ngoba nakhu sebephumelela ekwenguleni unswinyomnotho. Angeke sikuvume lokhu futhi sizoziphindiselela.” 

NgoMsombuluko lo Ngqongqoshe ubhalele isigungu sokuvikela se-United Nations (UN) ecela ukuthi i-Israel ithweswe icala lochuku. Uthe akangabazi ukuthi leli lizwe belikwenza ngamabomu lokhu kanti ngokwakhe ufuna lithweswe icala lokuphehla udlame kanye nokuvukela umbuso. I-Iran ithumele incwadi ku-International Atomic Energy Agency (IAEA) okuyinhlangano ye-UN eqapha ucwaningo lobuchwepheshe beNuzi ukuthi igxeke isenzo sokuhlasela se-Israel. 

Le nhlangano ithi isikhulumile ne-Iran ngale ndaba kodwa ayikaphumeli obala ibize lesi sehlo ngokuhlaselwa. Akukhona okokuqala iNatanz ihlaselwa. Ngowezi-2010 lesi sikhungo sahlaselwa isifo samakhompuyutha iStuxnet esabangela ukuthi wonke amakhompuyutha alahle lonke ulwazi. 

See Also

I-Iran yasola i-USA ne-Israel ngalokhu kwazise lesi kwakuyisikhathi lapho i-Iran iholwa nguMahmoud Ahmadinejad owayengahlonizi kwelokuthi ufuna ukubona i-Israel ishabalele abantu basePalestine babuyelwe izwe labo. 

NgoNtulikazi wanyakenye kwaqhuma enye igxenye kulesi sikhungo emuva kophenyo okwatholakala ukuthi kunesandla semfene. Njengamanje leli lizwe selisakha kabusha lesi sikhungo phansi emathunjini omhlaba lapho khona ukuhlaselwa okufanayo kungelula ukuthi kwenzeke. 

NgoLwezi wanyakenye usosayensi ongumsunguli walesi sikhungo wasocongwa, okungezinye zezinsolo i-Iran ezibhekisa ku-Israel. Kunokusola ukuthi uNetanyahu uzama ukusebenzisa i-Iran ukubuyela emandleni ombuso kulandela ukhetho olwehlulekile ukucacisa ukuthi ngubani okumele athathe izintambo zombuso. 

Iqembu likaNetanyahu iLikud lehlulekile ukuthola izihlalo ezingama-62 lathola ezingama-30 ukuze likwazi ukwakha uHulumeni nokuqoka uNdunankulu. Njengamanje uNetanyahu nguye onikwezwe nguMengameli uReuven Rivlin igunya lokwakha uHulumeni omusha kanti emuva kokubonakala esenokuhlekelana namaSulumane asePalestine edlelana ne-Iran, kunamaqembu athi angeke aze ameseke ekwakheni uHulumeni nokuyinto engase ibize olunye ukhetho kuleli lizwe. 

Mhlawumbe njengendlela yokubuyisa asebemhlubuka, kamuva uNetanyahu uzwakala ekhuluma amazwi empi nge-Iran ebalula ukuthi iyona sitha sokuqala. 

Scroll To Top