Now Reading
Ingcindezi ku-European Union amalungu elaxaza umgomo i-AstraZeneca
Dark Light

Ingcindezi ku-European Union amalungu elaxaza umgomo i-AstraZeneca

Ayalandelana amazwe ase-Europe ngokulaxaza umgomo wokhuvethe i-AstraZeneca. Asephumele obala ekuthatheni lesi sinqumo kungabalwa kuwo iGermany, iFrance, i-Italy, iSweden neSpain. Imbangela yalokhu umbiko ovele ngoMsombuluko othi lo mgomo udala ukuvimbelana kwegazi. 

Ochwepheshe kanye nabakhiqizi bawo lo mgomo bathi akukho okufakazela lezi zinsolo. I-AstraZeneca ingeminye yemigomo emithathu egunyazwe i-European Union (EU) kuleli zwekazi eminye kuyiCovax nePfizer-BioNTech. Lo mbiko uqhamuka nje i-EU ivele ingaphansi kwengcindezi yokuhlinzeka wonke amalungu awo ngomgomo. Uhlelo lokugoma lwale nhlangano selugxekwe kakhulu ngamalungu okungangokuthi amanye afana ne-Italy, iSlovakia kanye neHungary abesehambe ayokhangeza umgomo eRussia iSputnik V kanti iDenmark ne-Austria bona baphephele kwa-Israel. 

Le nhlangano isele ngemuva kakhulu emazweni afana neBritain esanda kuhlubuka kuyo kanye ne-United States of America (USA) okuyizimbangi. Izolo inhlangano egunyaza ukusetshenziswa kwemithi kule nhlangano i-European Medicines Agency (EMA) ibinomhlangano nochwepheshe ukuzobheka ukuthi kukhona yini isinyathelo okumele isithathe okungaba esokugunyaza ukuhoxisa lo mgomo okanye ukuxwayisa ngokumiswa kokusetshenziswa kwawo. 

Konke lokhu kufika nje amazwe amaningi e-Europe aqinisa imithetho yemvalelwakhaya ngokunciphisa izinsuku zesikole kanye nesikhathi sokuvulwa kwamabhizinisi njengoba lukhomba ukubuya ngamandla ukhuvethe. 

UNgqongqoshe Wezempilo eGermany uJens Spahn uthe isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwe-AstraZeneca sithathwe ngokulandela umyalelo wesikhungo semigomo kuleli lizwe iPaul Ehrlich Institute esicele kucwaningisiswe isimo sabantu abayisikhombisa abahlaselwe isifo sokuvimbelana kobuchopho emuva kokugonywa ngalo mgomo. 

UMengameli waseFrance u-Emmanuel Macron uthe izwe lakhe nalo lizolandela iGermany ngokumisa ukusebenzisa lo mgomo. I-Italy nayo imemezele ukumisa lo mugomo okwesikhashana. ISpain, iPortugal kanye neSlovenia nabo babe sebesho okufanayo. Ngeviki eledlule iDenmark, i-Ireland, iNetherlands, iNorway, i-Iceland, kanye neBulgaria bathi abasafune lutho olubahlanganisa nalo mgomo. 

IBritain engabakhiqizi balo mugomo ngokubambisana ne-India iyala ukuwulaxaza lo mgomo. Lokhu bekuvele kulindelekile kwazise yiwo lo mgomo uHulumeni wakuleli lizwe osawusebenzisa ukuzibisa uvalo ngokuhlubuka ku-EU. Emavikini ezayo abakhiqizi balo mgomo kulindeleke ukuthi bafake isicelo semvume sokuwusabalalisa e-USA. 

Okwamanje leli lizwe lisathembele emigomeni iPfizer, iModerna neJohnson & Johnson. Laba bakhiqizi bathi ingama-37 kuphela imibiko ekhuluma ngokuvimbelana kwegazi kweyizigidi ezili-17 engakhombi sici emazweni angama-27 ku-EU naseBritain. Abaphinde bakusho ukuthi lokhu kuvimbelana kwegazi okubikwayo kuncane kakhulu kunalokhu okujwayelekile emigomeni efana nalena yabo. 

IWorld Health Organization (WHO) ne-EMA bathi abukho ubufakazi obukhomba ukuvimbelana kwegazi nge-AstraZeneca futhi bakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke nokuwusebenzisa lo mgomo. Esitatimendeni, i-EMA ithe: “Izinkulungwane zabantu ziyafikelwa ukuvimbelana kwegazi ngezizathu ezahlukene ku-EU. Lokhu okubikwayo ngomgomo kuyinto ejwayelekile”. 

Ukuvimbelana kwegazi kwenza igazi lishwaqe okungase kuholele ekumeni kwenhliziyo, ukufa kohlangothi, kanye nokucinana kwamaphaphu. Okwethusayo nge-AstraZeneca ukuthi lokhu kuvimbelana kwegazi esekutholakala emithanjeni kuvame ukutholakala emilenzeni nasezigaxeni eziba kumaphaphu. Lo mgomo ubungumgogodla ohlelweni lwe-EU lokuhlinzeka amalungu ayo ngomugomo. 

Ubuphinde ube ngumgogodla kuhlelo lwe-United Nations (UN) olwaziwa ngeCOVAX lokuhlinzeka amazwe antulayo ikakhulukazi e-Afrika ngomugomo wokhuvethe. Imigomo iPfizer neModerna  ayasetshenziswa e-Europe kodwa amazwe ayikhiqizayo le migomo asesolwe kakhulu ngomhobholo nokuncikisela. IJohnson & Johnson isigunyaziwe i-Europe kodwa ibingakahlinzekwa kumuntu kuleli zwekazi. 

See Also

IGermany inamaconsi ayizigidi ezintathu ze-AstraZeneca, uhhafu walawa maconsi abesetshenzisiwe. Uma kuqhathaniswa, angama-285 000 kuphela amaconsi ePfizer asasetshenzisiwe. UHulumeni wakuleli lizwe usukhuthaze nanoma ngubani ongazizwa kahle emuva kwezinsuku ezise osesebenzise lo mgomo ikakhulukazi uma ezwa ikhanda lisinda noma evelwa amabala ukuthi abone udokotela. 

Inhloko yeSpanish Medicines Agency (SMA) uMaria Jesús Lamas uthi ngoMgqibelo iSpain sathola umbiko wokuqala ngalokhu kuvimbelana kwegazi. Uphinde wathi ukuthatha lesi sinqumo bekungelula ngoba leli lizwe belisebenzisa wona kakhulu lo mgomo kodwa besibalulekile. Bacelela ezi-940 000 abantu baseSpain asebegonywe nge-AstraZeneca. 

Ukumiswa kwalo mgomo kuzophoqa ukuthi amazwe ase-Europe aqinise imithetho yemvalelwakhaya ngenhloso yokunqanda ukubhebhetheka kokhuvethe. E-Italy zingama-80% izingane ezingasakwazi ukuya ezikoleni kulandela ukumiswa kwalo mgomo nokuqiniswa kwemithetho yemvalelwakhaya. NePoland nayo isiyiqinisile imithetho yemvalelwakhaya kulandela ukumiswa kwe-AstraZeneca. 

UHulumeni waseFrance uhlongoza ukuvala iParis ngenxa yesimo esifanayo. Kukhona ukukhuluma okuthi konke lokhu okwenzekayo kunogcobho lwezepolitiki. IRussia iyanukeka kulokhu kwazise wonke lawa mazwe aselaxaze i-AstraZeneca ngeviki eledlule kade ebuza ngeSputnik V ekhiqizwa yilo leli lizwe. 

I-Italy neGermany bona bavele basezinhlelweni zokusebenzisana naleli lizwe ukukhiqiza lo mgomo walo emazweni abo. Ochwepheshe bayavumela ukuthi kukhona ihaba elingejwayelekile ngendlela amazwe ase-Europe aluphatha ngayo loludaba kanti ngaphezu kwalokhu lawamazwe angaphansi kwenkulu ingcindezi egqanyiswa iziteleka okungakho kuxaka ukuthi kungani lawamazwe egagamela kangaka ekumiseni ukusetshenziswa kwalo mgomo i-AstraZeneca. 

Scroll To Top