Now Reading
I-Angola emizamweni yokudonsa umoya ekuqedeni izikweleti
Dark Light

I-Angola emizamweni yokudonsa umoya ekuqedeni izikweleti

Leli zwe lithole ukuphunyuzwa kweminyaka emithathu ekukhokheleni ababolekisi (creditors) baseChina.

Kuyavela futhi ukuthi leli lizwe lilindele ukuthola imali engaphezu kwezigidi ezingama-700 zamadola oxhasweni lwemali olulandelayo oluqhamuka ku-International Monetary Fund (IMF) kulezi zinsuku ezizayo. Lokhu kubikwe nguNgqongqoshe Wezezimali wakuleli lizwe uVera Daves de Sousa (osesithombeni).

I-Angola engeyesibili ngokudayisa uwoyela ezwenikazi i-Afrika ibilokhu ifuna ukuphunyuzwa ekukhokheni izikweletu zayo njengoba izama ukubhekana nesitha esikhulu emhlabeni ukhuvethe kanye nokungazinzi emkhakheni kawoyela.  

Ikweleta imali engaphezu kwezigidigidi ezingama-20 zamadola izinkampani eziningi zaseChina okufaka phakathi izigidigidi ezili-14.5 zamadola ezikweleta iChina Development Bank futhi cishe nezi-5  ezikweleta i-Export-Import Bank of China. Ezibalweni ezenziwe abahlaziyi kuvela ukuthi leli lizwe laphinde laboleka imali kumbolekisi omkhulu waseChina i-ICBC.

“Sineminyaka emithathu yokuthi sikwazi ukuphefumula, lokhu sizokusebenzisa ngendlela enenzuzo kakhulu,”  kusho uNkk uDe Sousa

Uphinde waveza ukuthi leli lizwe likuveze konke ku-IMF okuhlanganisa izingxoxo elibe nazo nababolekisi baseChina.

Isigungu esiphezulu se-IMF sizohlangana ngesonto elizayo ukunquma ngokubuyekezwa kwakamuva kohlelo phakathi kwaleli lizwe kanye nalesi sikhwama. Kuvela ukuthi njengamanje i-Angola isithole imali engangezigidigidi ezi-$2.5 eqhamuka kuso lesi sikhwama njengenxenye yohlelo lwaso olukhulu lokuxhasa ngemali eSub-Saharan Africa.

“Silindele imali engaphezu kwezigidi ezingama-$700,” kusho uNkk uDe Sousa.  

Lesi samba siyingxenye yohlelo lwezigidigidi ezi-$3.7 ngaphansi kophiko lwe-IMF i-Extended Fund Facility olwavunywa ngonyaka wezi-2018 kuZibandlela.

Esikhathini esizayo uNkk uDe Sousa uthe i-Angola ifuna ukuqhubeka nobudlelwano bayo obukhona neChina kanye nabo bonke abalingani bayo kodwa futhi ibeke phambili ukuhehwa kotshalomali lwangaphandle.

“Sifuna noma sifisa ukwenza okuningi neChina kanye nabo bonke abalingani bethu kodwa futhi sibone imali ingena futhi ihlala kuleli lizwe okuzokwakha amathuba emisebenzi. Lokhu sihlose ukukwenza siguqule izinto ezincane, njengoba sifuna ukwakha ubudlelwano bethu kabusha kanye nabalingani bethu,” kuphetha uNkk uDe Sousa.

See Also

Leli lizwe libuye libe yingxenye yohlaka lweG20 iDebt Service Suspension Initiative (DSSI),  okusukela ngenyanga kaMbasa selusize amazwe angamashumi amane nesithupha ahlehlise imali eyizigidigidi ezi-$5.7 ekukhokhweni kwezikweletu ngonyaka wezi-2020.

Ukusebenza kwalolu hlaka sekuqhutshekisiwe kwahlelwa ukuthi kuphele ngoNhlangulana.

“Vele kufanele kube kuningi esikwenzayo,” kusho uDe Sousa. 

“Amazwe kufanele enze uhlolo lwawo ngqo ukubheka izikweletu zawo abheke ukuthi yini angakwenza okungcono, aphinde asebenze kabusha ebe eheha abatshalimali.”

Kuyimanje i-Angola izama ukubuyisa yonke imali eyilahlekele ngenxa yenkohlakalo.

Scroll To Top