Now Reading
Ilala ingalele iMeya kaMasipala i-Alfred Duma
Dark Light

Ilala ingalele iMeya kaMasipala i-Alfred Duma

Isilala obenyoni iMeya kaMasipala i-Alfred Duma uVincent Madlala (osesithombeni), eMnambithi, kulandela ukubulawa ngesihluku kukaMnu uMthobisi Madlala (27) ongumzukulu wayo. UMadlala ubulawe ngokudutshulwa ngamadoda angaziwa ngoMgqibelo. Ngokusho kweMeya, umzukulu wayo uhlangabezana nomshophi wokubulawa nje ubekade ezikhiphile. “Ubeqeda ukwedlula ngaserenki yamatekisi kanti izitha okungabantu beKlipriver Taxi Association ezingizingelayo zizombona zasezibhodlela kuyena ngenxa yokuthi ziyehluleka ukungithola. Azingitholi nje ingoba ziqinisiswe ezokuphepha. Iphutha engisuke ngalenza ukuthi angizexwayisanga izingane ukuba zihlale endlini njengoba besengiwuhoshile umoya ngezobunhloli ukuthi ngizohlaselwa njengoba bekulungiselelwa lo mbhikisho obubanjwe izolo (ngoLwesibili),” kusho iMeya.

Ithe umzukulu wayo bamdubulele emgwaqeni ehamba ngemoto. “Ukuhlaselwa kwakhe kulandele emuva komzuzwana kuhlaselwe umuzi kaMnu uGamede ongoweKlipriver Taxi Association,” isho kanje. IMeya ithi izingeliswa okwenyamzane nje yingoba isolwa ngabeKlipriver ngokuthi icheme nohlangothi lweSizwe Taxi Association. IMeya ayikuphiki ukuthi isondelene neSizwe kodwa ithi seyaphuma embonini yamatekisi kwazise sewawadayisa wonke eyayinawo. “Sengaphuma embonini, angisahlangene nokuqhubeka kuyona ngaphandle kokungena njengomlamuli njengoba lezi zinhlangano zombili zilwa. Okunye abeKlipriver abangizondela khona ukuthi ngisondelene kakhulu nobenguNdunankulu waKwaZulu-Natal ubaba uWillies Mchunu ngesikhathi esenguMphathiswa Wezokuthutha esifundazweni ebesizama naye ukulamula le mpi ephakathi kwalabo sosesheni. Ngizondelwa nokuthi kuthe kulo Mnyango sekuphethe uMnu uMxolisi Kaunda ngaphinde ngasebenza naye ukulamula le mpi. AbeKlipriver bathi mina ngicheme neSizwe Taxi Association ukubacindezela,” isho kanje.

Iqhuba ithi, izidonsele amanzi ngomsele ngokuthi ikhiphe umyalelo wokuba abeKlipriver bakhiphe onogada ababeqaphe amarenki ngoba babengavumelananga noMasipala njengoba abeSizwe babekhononda ngokuthi laba bavunyelwe kanjani ekubeni bona benqatshelwe. Ithi kuqothwa izingane zayo nje, yingoba izwiswa ubuhlungu yizitha kwazise yona ayitholakali kalula. Isigameko sokubulawa komzukulu wayo silandela esendodana yayo uSiboniso obulawe ehamba nomngane wakhe ngoNhlaba nyakenye okuthe besazikhotha amanxeba kwaphinde kwabulawa enye, uSiphesihle kusaphele izinyangana kungcwatshwe uSiboniso.

USihlalo weKlipriver uMnu uBJ Masondo noDkt u-Andile Hlatshwayo, wo-Ubumbano Lokuthula Forum, bakhomba iMeya ngenjumbane bathi yiyo ebhebhezela udlame kule mboni nokuthi icheme nabeSizwe. “UMadlala ubekade engaphansi kweKlipriver efakwe yithi embonini kanti uzosijikela ngokugxamalaza abe nangasohlangothini lweSizwe, okuyizitha zethu. Sibe sesimxosha wase engena ngokuphelele kubona,” kusho uMasondo. Uthe abeSizwe bebenomzila waseGoli kuphela kodwa kamuva bangena ngenkani kwesetshenziswa yiKlipriver okube yisiqalo sempi. Kuzokhumbuleka ukuthi uMnu uKaunda ube esemisa wonke amatekisi angaphansi kweKlipriver isikhathi esiwunyaka udaba balusa enkantolo eyabavuna.

Kumanje abeKlipriver sebemangalele uMnyango Wezokuthutha KwaZulu- Natal bafuna amademeshe ngezindleko abangena kuzona ngesikhathi amatekisi abo engasebenzi. UHlatshwayo utshele elaboHlanga ukuthi kugobhoza igazi kangaka nje embonini yamatekisi kungenxa yeMeya uMadlala echeme nohlangothi iSizwe. UHlatshwayo uthe: “Kumanje nathi sihlalele ovalweni lokusocongwa njengoba sesihoshe umoya wokuthi sizingelwa yizinkabi ezithunyelwe nguMadlala. Mina ngikhuluma nje angisalali emzini wami njengoba izinkabi sezike zagasela nasekhaya eMnambithi ziyongifuna ezinye sezike zatheleka nasemzini wami eRichards Bay. Ngihoshe nomoya wokuthi kuhlelwa ukuba kubulawe elinye ilungu lomndeni wami nabathile emndenini kaMasondo ukuze sitholakale engcwabeni ngoba kuyaziwa ukuthi yilapho esingatholakala khona kalula.

See Also

Bekuhlelwe ukuba ngisocongwe emashini ebesinayo izolo (ngoLwesibili).” Incwadi yezikhalo eyethulwe ngabebemasha ngoLwesibili iBAYEDE enayo ikhophi yayo, iqukethe izinsolo ezibucayi ngeMeya esolwa phakathi kokunye ngokukhwabanisa imali eyizigidi ezili-10 zamarandi okuthiwa yanikelwa ngusomabhizinisi uMnu uTokyo Sexwale ukuthuthukisa indawo yaseSteadville naseThembalihle, ukubandakanyeka odlameni losomatekisi, ukugweva nezibhamu zikaMasipala okuthiwa uzigcine emzini wakhe. Bafuna yesule emsebenzi ngokushesha ngoba kayisathembekile ukuhola umphakathi noMkhandlu. Iziphendulela ngalezi zinsolo, ithe kungamampunge ukuthi yakhwabanisa imali eyayinikelwe uSexwale. “Abafafaza la manga vele yizitha zami zasembonini yamatekisi ezisebenzisa inhlangano kaHlatshwayo kanye nosopolitiki abangosomathuba abahlangene nabathile bamanye amaqembu ezepolitiki ukungijijimeza. Ngithi liyowa licoshwe yizinkukhu, angiyi ndawo. Abakhohlwe ngoba angisuki kulesi sikhundla. Ngeke mina ngisuswe esikhundleni yileli qeqebana labantu. Kungavuka abakithi abalele,” kusonga iMeya.

Mayelana nezikhali okuthiwa zisemzini wayo, ithe: “Wumbhedo lowo, akukho zikhali engigweve nazo. Engikwaziyo ukuthi izikhali zikaMasipala zaqoqwa ngamaphoyisa ngoba kuthiwa ziyohlolwa ukuthi azisetshenziswanga yini ekusocongweni kwesinye isikhulu sakwaMasipala.” Ngezinsolo zokuthi iyathinteka odlameni lwamatekesi, ibuze ukuthi uma kunjalo kungani ingaboshwa? Ithe isencane kabi ngokweminyaka yobudala ukuthi ingahlalisa lubhojozi abemboni yamatekisi. Kunovalo lokuthi lolu dlame oselubonakala lusabalala nesifundazwe lungase lukapakele nakwezinye izifundazwe ikakhulu eGoli njengoba labo sosesheni behambela nakhona.

Scroll To Top