Now Reading
Kuvunguza kuzoyize ubumnandi eMgungundlovu naseThekwini
Dark Light

Kuvunguza kuzoyize ubumnandi eMgungundlovu naseThekwini

Ezobuciko eTatham Art Gallery

Kunombukiso wezobuciko eTatham Arts Gallery ekuChief Albert Luthuli Street enkabeni yedolobha iPietermaritzburg. Lapha kuzobe kubukiswa ngemisebenzi yobuciko ka-Igshaan Adams oyiStandard Bank Young Artist for Visual Arts. Isihloko sombukiso sithi: “When the Dust Settles” kanti uzoba kule ndawo kuze kube wuNtulikazi zingama-21.

Umbukiso ulapha nje uboniswe ngokokuqala kuMakhanda National Arts Festival yangowezi-2018. Ufika eMgungundlovu nje uvele uzungeza iNingizimu Afrika yonke ezindaweni ezigcina amagugu (museum) nasezikhungweni zemfundo ephakeme.

Imisebenzi ka-Igshaan ibheka impilo yamaSulumane namaKhaladi nesikompilo lalezi zizwe. Ngokusho kwakhe: “Lokhu kuwuphenyo ngokulumbana kwalezi zizwe ngokobuzwe, ubulili nenkolo,” kuphetha u-Igshaan.  U-Adams usebe nemibukiso yemisebenzi yakhe eyedwa eyisi-9 e-Olso, eCape Town nase-Amsterdam.

Eminye uyibambe ngokuhlanganyela nabanye kuleli nasemazweni aphesheya. Lapha kungabalwa iMapping Black Identities (2019) eyayiseMinneapolis Institute of Art, iMatters of Concern (2019) eLa Verrie´re eBrussels, iMaterial Insanity (2019) eMuseum of African Contemporary Art Al Maaden eMarrakech neminye eminingi.

U-Adams useke waqokelwa ukusebenza ndawonye namaciko avelele njengaku-I.D.E.A. Residency Project eMilan, e-Italy. ISommerakademie im Zentrum Paul Klee in Bern, eSwitzerland ne-IAAB/Pro Helvetia Residency, eBasel eSwitzerland.

Ngowezi-2018 u-Adams waklonyeliswa ngeStandard Bank Young Artist Award for Visual Art. Umklomelo unikeza iciko igunya lokubukisa ngomsebenzi lingabangiswa muntu uphinde umsebenzi uzungeze izwe lonke ukhangiswa ezindaweni ezilondoloza amagugu nasezikhungweni zemfundo. U-Adams usebenza ehlala eCape Town.

Ikhonjwa KwaMashu iPonte Maputo Durban Project kule mpelasonto

Uma ungumthandi womculo iJazz akufanele uphuthelwe yiPonte Maputo Durban Project. Namuhla izobe ihambele ilokishi lwaKwaMashu ilethwa ngokuhlanganyela wuMATCHUME ongumdlali wezinsimbi ezehlukene zomculo odabuka eMaputo, eMozambique nomdlali wopiyano waseThekwini ogila izimanga uSbusiso “Mash” Mashiloane.

Lona wumsebenzi wokuvakashelana ngokushintshana ngokwamazwe phakathi kweMozambique neNingizimu Afrika. Wesekelwe yiNzango Artist Residency ne-iSupport Creative Business ihlanganisa laba baculi ababili nomthwebuli wezithombe izungeza izwe yonke inyanga kaNhlangulana.

Abathandi bomculo eThekwini namaphethelo bavele sebezibusisile ngaleli dili lomculo. Selokhu liqale ePhansi Museum ku-Esther Roberts Road eMorningside izolo kunguMgqibelo.

Kuqalwe ngezifundo zomculo ekuseni ngele-10 kwalandela idili lomculo eliqhubeke kwaze kwaba ngelesi-2 emini kuhlanganiswe nemidlalo yomdabu kwabancane. Kube sekudlulelwa e-Unit 3, eHammarsdale ngelesi-7 kusihlwa.

Namuhla-ke kuyophindelwa enkabeni yeTheku eThe Chairman ku-146 Mahatma Ghandi Road ngele-11 bese kuvalwa e-Artizen Restaurant and Lounge KwaMashu ngelesi-4 ntambama ngeSonto. Ngamathikithi kushayelwa ku-0833372518 noma nge-email: info@isupportdoyou.com

See Also

Umdlalo iBlack and White eThe Hexagon e-University of Kwa-Zulu Natal

Umuntu okwaze kahle ukuchaza ukubaluleka komdlalo okhonjiswa laphaya eThe Hexagon Theatre osihloko sithi; Black and White yintatheli uLaura Du Toit. Uwuchaze ngokuthi uyindlela yokunxusa ubumbano phakathi kwabamhlophe naboHlanga nokuthi bathole izifundo abazinikwa yizigameko ezingumlando ezweni lethu. Lapha ubeqondise kakhulu esibhicongweni sokucekelwa phansi ngenhlamvu kwaboHlanga sokudutshulwa kwabantu eSharpeville nakwaLanga ngonyaka we-1960.

Lo mdlalo uqanjwe ngenhloso yokuqwashisa nokukhuthaza ingxoxo ngezindaba ezithinta ubuhlanga ezakhamuzini zakuleli. Ngokusho kukaNondumiso Zuma, oyinhloko yezokuxhumana kulo mdlalo uthe umdlalo iBlack and White waba ngumphumela wokubona ubudlelwano obungebuhle phakathi kwezinhlanga zakuleli.

“Kunesidingo sokuthi izinhlanga zakuleli zixolelane futhi zisebenzisane. Sethemba ukuthi umyalezo olethwa wumdlalo uzobe ugcizelela khona lokho kanti nabazobe bezowethamela bazovumelana nawo”, kuphetha uNondumiso.

Umdlalo ugxile kwezothando phakathi kwensizwa yowoHlanga nentokazi yomlungu. Ubuhlobo babo bezothando yikhona okuzimelele kulo izihloko eziningi ezithinta izinkinga zobuhlanga kuleli. Umdlalo uphinde ubheke iqhaza lezinhlangano ezizigqaja ngobu-Afrika ezaba nalo esibhicongweni saseSharpeville. Ikakhulukazi umdlalo uqwashisa ngomonakalo owadalwa yilesi sibhicongo umpahakathi ongaziswanga ngokuphelele ngaso. Ngokusho kukaNondumiso umdlalo ubheka umlando njengesifundo ngaphezu kokusebenzisa isikhali.

Lo mdlalo uzoba seHexagon Theatre e-UKZN eMgungundlovu zine kuNtulikazi kuze kube ziyisi-6 kuNtulikazi. Kungenwa nge-R100 emnyango. Amathikithi ayatholakala kwaPick and Pay naku: webtickets.co.za. Kanti kuqalwa ngehora lesi-6 ntambama.

Scroll To Top