Now Reading
Kunokukhathazeka ngabaphathi abangabaqondisi
Dark Light

Kunokukhathazeka ngabaphathi abangabaqondisi

UKUNGAPHUMELI obala kwezikhulu zikaHulumeni ngeqhaza lazo ezinkampanini sekunyakazise uSihlalo weKomidi Lephalamende Lezamabhizinisi Omphakathi, Ukuphatha Nokuhlola uMnu uJoe Maswanganyi, ukhathazekile ngenani lezikhulu ezingamalungu eSenior Management Services (SMS) ezihluleka ukudalula ukuthinteka kwazo ezinkampanini zangasese nezenza imisebenzi yomphakathi ezingabaqondisi kuzo.

Okumkhathazayo uMnu uMaswanganyi wukuthi lokhu kuphambene noRegulation 19 of the Public Service Regulations Act of 2016 okungumthetho olawula ukuziphatha kwezikhulu zikaHulumeni.

IPublic Service Commission namuhla idalule ukuthi amalungu eSMS angama-721 ahluleka ukudalula ukubandakanyeka kwawo emabhizinisini.

IKhomishane idedele umbiko wayo wekwata osukela lulunye kuMasingana wezi-2018 kuya zingama-31 kuNdasa wezi-2018 ngkuziphatha kwezikhulu eziphezulu kuHulumeni.

“Akwemukeleki ukuthi inani eliphezulu kangaka lezikhulu eziphezulu lingephula imithetho ebekelwe ukunikeza uHulumeni isithunzi nokwethembeka emehlweni omphakathi. Abaphathi kuHulumeni basekhaleni lokulwisana nenkohlakalo ngakho ukudalula ubuqondisi babo kulezi zinkampani kuwuphawu lokuzibophezela kwabo emithethweni ebekiwe,” kusho uMnu uMaswanganyi.

Ukuzuzeka kwezinhloso zeNational Development Plan zokuthuthukisa izwe kuncike kakhulu ekuthembekeni kwabaholi abazokwazi ukushayela ngokuyikho izinhlelo zikahulumeni.

Yize ikomidi lingasho ukuthi seliyazehlulela izikhulu ngokungethembeki, kodwa lokhu kubeka obala isidingo sokwethembeka nokulawulwa yimithetho njengoba ibekiwe.

See Also

Okuphinde kukhathaze kakhulu wukuthi kulezi zinombolo ezidaluliwe kunabaqondisi-jikelele abayi-19 kuhlanganisa nezinhloko zeminyango kuzwelonke nasezifundazweni.

Lezi zikhulu eziphathiswe izimali zezwe kufanele zibe ngamafolosi ekudaluleni ukuthinteka kwazo ezinkampanini. Ikomidi selicele iPublic Service Commission noNgqongqoshe Wemisebenzi Yomphakathi Nokuphatha ukuthi kuthathelwe zonke izikhulu ezithintekayo izinyathelo zokuqondiswa izigwegwe.

Ikomidi lizolindela umbiko ogcwele kuPublic Service Commission ngalokho okudalulwe namuhla.

Scroll To Top