Now Reading
I-EFF nomqansa ongagitshwelwa mbongolo kulokhu
Dark Light

I-EFF nomqansa ongagitshwelwa mbongolo kulokhu

Ungoti uthi isicelo sokuthi iNkantolo YoMthethosisekelo ingenelele kokwenzeka ePhalamende singase singaphumeleli

 

Entweni obekucaca bha ukuthi  ihleliwe, iqembu eliphikisayo ePhalamende i-Economic Freedom Fighters (EFF) ibize isithangami nabezindaba. Lokhu ibikwenza nje khona izolo amaqembu ehlukene abethola ithuba lokuphendula inkulumo eyenziwe nguMengameli wezwe uJabob Zuma ngoLwesine olwedlule. Obekucaca kulesi sithangami wukuthi i-EFF kayeneme ngokwenzeke ngesonto eledlule ePhalamende nayilapho kuphethe ngokuthi bakhishwe ngesidlozane.

Ephawula ngalokhu,  umholi we-EFF uMnu uJulius Malema ukuqinisekisile ukuthi iqembu lakhe lizokhuleka eNkantolo YoMthethosisekelo odabeni olwabe lungumongo kubo lolo lokuthi uMengameli uZuma akayena umholi wezwe njengoba “ephula uMthethosisekelo wezwe”.

Umholi we-EFF uthe: “Sinqume ukuba siye enkantolo ukuphoqa iPhalamedne ukuba liqondise uZuma izigwegwe njengomlayelo weNkantolo YoMthethosisekelo”. Kusho uMnu uMalema .  Okusobala wukuthi i-EFF ibambelele esinqumeni seNkantolo Yomthethosisekelo sanyakenye ecaleni elaziwa ngokuthi yi-Economic Freedom Fighters v Speakers of the National Assembly and Others; Democratic Alliance vSpeaker of the National Assemble and Others. Kulesi sinqumo iNkantolo yathola ukuthi isenzo sikaMengameli uZuma sabe singukwephula uMthethosisekelo. Ungoti woMthethosisekelo, uSolwazi uPierre De Vos uxwayise i-EFF ngalesi sinqumo sayo. Lapha uSolwazi uthe “kumqoka ukuthi sikhumbule ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo ayishongo ukuthi uMengameli akehle esikhundleni. Lokhu akumangazi ngoba akukho emthethweni ukuthi abehluleli bakhiphe isinqumo esinjalo.” Kuchaza uSolwazi.

Uqhube wathi: “NgokweSigaba 86 soMthethosisekelo iningi lamalungu eSishayamthetho Kuzwelonke eliqoka uMengameli. NgokweSigaba 102 (2) soMthethosisekelo iningi leSishayamthetho Kuzwelonke kuphela elinamandla okugudluza uMengameli esikhundleni ngokuvotela ukuthi abasemthembi.

See Also

Le ncazelo kungenzeka isho ukuthi isenzo se-EFF sokuya enkantolo singase singaphumeleli ngoba inkantolo ingathi ikhubalo lalokho okwehlula abashayimithetho, kukuyo iNdlu yokushaywa kwemithetho.

“Kuliphutha futhi akusiyo inqubo yedemokhrasi ukulindela iNkantolo YoMthethosisekelo  ukuba isuse uMengameli esikhundleni kubuye kulindelwe ukuthi iyalele iSishayamthetho Kuzwelonke ukuba imsuse. Futhi kuluphawu lokungahloniphi abavoti namandla abanawo okunquma ngeqembu elibusayo kanye noMengameli.” kuphetha uSolwazi uDe Vos.

Scroll To Top