Now Reading
Iguqile “iNkosi” yamaMpondo
Dark Light

Iguqile “iNkosi” yamaMpondo

 

INingizimu Afrika igqemeke engeqiwa ntwala ngokudlula emhlabeni kukaMfundisi u-Arnold Makhenkesi Stofile owake waphatha izikhundla eziqavile kuhulumeni

 

LESI sishoshovu sepolitiki sidlule emhlabeni ngemuva kokubanjwa ukugula. UStofile, owazalelwa e-Adelaide e-Eastern Cape eminyakeni engama-72 eyedlule, ungene kupolitiki ngowe-1963 njengelunga le African Students’ Association esebenzisana ne-African National Congress.

Uqale ukugqama ngesikhathi esengunobhala nangesikhathi eyilungu leNational Executive Committee (NEC) le-United Democratic Front (UDF) kusukela ngowe-1983 kuya ngowe-1986.Wathola iziqu ze-Arts (Masters of Arts) ePrinceton University e-USA ngowe-1983. Ngemuva kokubamba iqhaza ekusunguleni i-UDF esifundeni iBorder, waqokelwa kuNEC ye-ANC waze waba umgcini mafa wenhlangano ngowe-1994.

See Also

Kusukela ngalowo nyaka waba ilungu lePhalamende, waqokwa njengoSositswebhu we-ANC. Ubuye waphatha isikhundla sokuba usSihlalo wale nhlangano e-Eastern Cape ngowe-1996. Wabuye wabuyiselwa esikhundleni sokuba umgcini mafa ngowe-1995 kwaze kwaba ngowe-1997. Kulowo nyaka uqokwe njengoNdunankulu wase-Eastern Cape wagcina ngowezi-2004. Ngemuva kwalokho uqokwe waba uNgqongqoshe Wezemidlalo kuzwelonke kwaze kwafikwa ngowezi-2010. Udlule emhlabeni eseyinxusa lakuleli eGermany.

Scroll To Top