Ukuthuthukiswa Kwezilimi

Isiqhwaga sinkonkoshela amankwahla kube mnyama izoco

Kuningi okwaqhamuka noHulumeni wabantu lona abanye abawubiza ngokuthi uHulumeni Wentando Yabantu. Kwakhona nje ukuthi aboHlanga…