nguKwazi Mshengu

UMshengu unguMphathiswa Womnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal.

3 Articles Published | Follow:
Sisebenze ngokukhulu ukuzikhandla ukuze sinqobe izimo ebezisendleleni

Nakuba bekunezingqinamba, ibikhona inhlansi yethemba lemiphumela emihle ngenxa yokuzinikela obekukhona  Kuyiqiniso elimsulwa nelingephikwe ukuthi unyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umi ngomumo uMnyango ukwamukela abanye abafundi

Ukubuyela esikoleni kweBanga 6 neBanga 11 ngoMsombuluko mhla ziyisi-6 kuNtulikazi ngemuva kwesikhathi eside izikole zivaliwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubaluleka kwemfundo ekuthuthukiseni isizwe

  Sizizwa sithobeke kakhulu njengoMnyango wezeMfundo kulesi sifundazwe sakithi iKwaZulu-Natal ngokuthi sithole leli ithuba elimqoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now