nguBlessed Gwala

UMnu uBlessed Gwala, oseKomitini elibhekele ukusebenza kweHhovisi likaNdunankulu eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

2 Articles Published | Follow:
Kukhona okushaya amanzi ngokungabekwa kweSILO

Uhulumeni okhona ufuna kube abeNkosi abazibulalela uBukhosi ukuze kungasolwa yena nxa sebufile nya

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isexwayiso ngoBukhosi neSihlalo

Ngihlushwa ukuthi amanye aMakhosi awanakile futhi kacabangi ukuthi mhla bashabalala uBukhosi ngeke bubuye bubuye nokuthi izihlalo ahlezi kuzona acabanga ukuthi zingafukanyelwa kangcono uHulumeni

This content is for subscribers only.
Login Join Now