Now Reading
UMkhandlu Oluleka Ngezokhetho weSADC uzotheleka kuleli ngaphambi kokhetho
Dark Light

UMkhandlu Oluleka Ngezokhetho weSADC uzotheleka kuleli ngaphambi kokhetho

Njengoba iNingizimu Afrika ilungiselela ukuba nokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe ngasekupheleni kukaNhlaba kophezulu, uMkhandlu Oluleka Ngezokhetho weSouthern African Development Community (SADC) uzovakashela leli lizwe ngoLwesibili. Lokhu kuyingxenye yokuhlolwa kwangaphambi kokhetho lwemishini yokuthakasela emazweni angamalungu abamba ukhetho.

UMkhandlu Oweluleka Ngezokhetho weSADC uzoholwa nguSihlalo wawo, uMahluleli uTicheme Dlamini kanye nezikhulu zeSADC Secretariat. Inhlosongqangi ukuzohlola izimo zezepolitiki nezokuphepha, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukhetho lukhululekile, alukhethi, lusobala, luthembekile futhi lunokuthula.

Kuyinjwayelo ukuthi uMkhandlu Oweluleka Ngezokhetho weSADC kanye noMqapheli Wokhetho weSADC ukuxoxisana nababalulekile ngaphambi kokhetho. Bafuna nokuqinisekisa ukuthi uSihlalo weSADC we-Organ on Politics, Defence and Security Cooperation unolwazi oluningi.

Scroll To Top