Now Reading
Ihlukene imibono ngomthetho wogwayi
Dark Light

Ihlukene imibono ngomthetho wogwayi

ISouth African Medical Research Council ithi iyakweseka ukuphasiswa komthethosivivinywa iTobacco Products and Electronic Delivery Systems Control Bill ube umthetho.

Umphakathi unesikhathi kuze kube uLwesihlanu zi-4 kuNcwaba kophezulu, ukuthi uphawule, futhi wenze izethulo ekomitini lephalamende lezempilo. Ikomiti lithe lo mthethosivivinywa ufuna ukuvikela impilo yabo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Kodwa-ke iSouth African Informal Traders Alliance isizwakalise ukukhathazeka ngalo mthethosivivinywa, yathi uhulumeni uzama ukusebenzisa izindlela ezinqamulelayo ngokusebenzisa iphalamende.

Usosayensi ongungoti kulo mkhandlu, uDkt Catherine Egbe, uthi, “Lo mthetho okhona manje usuzosusa lowo mthetho wama-25% wezindawo okubhenyelwa kuzo, ukuze zonke izindawo zomphakathi ezingaphakathi zingabi nendawo yokubhema. Umongo walokhu ukuvikela abangabhemi, esibaziyo, esikubonile ocwaningweni, ukuthi nabo bayathinteka yintuthu kagwayi uma bechayeka entuthwini kagwayi yabanye abantu ababhemayo. Cishe abantu abayizigidi eziyisikhombisa babulawa izifo ezihlobene nogwayi, kodwa cishe isigidi kulaba bantu ababhemi ngisho nokubhema. Ngakho-ke, zivezwa umusi wabanye abantu. Ngakho-ke, yilokho okuzokwenza lo mthetho.”

Scroll To Top