Now Reading
AbeCasac baphawula ngokuzokwenzeka ngophenyo ngePhala Phala
Dark Light

AbeCasac baphawula ngokuzokwenzeka ngophenyo ngePhala Phala

UNobhala oMkhulu kwiCouncil for the Advancement of the South African Constitution (Casac), uLawson Naidoo uthe isigungu esizimele, esijutshwe ukuphenya ngokwebiwa okwenzeka epulazini lakhe  iPhala Phala, ngeke sibize ofakazi noma sicubungule ubufakazi bomlomo.

Lelithimba eliqale umsebenzi walo ngoLwesithathu lizobheka ukuthi ngabe uMengameli Cyril Ramaphosa wephule yini umthetho ngezinsolo zokufihla ukwebiwa kwezigidi zamaDollar aseMelika epulazini lakhe iPhala Phala eLimpopo eminyakeni emibili edlule. UMehluleli Omkhulu  osewathatha umhlalaphansi uSandile Ngcobo nguyena ohola leli thimba. UMehluleli Omkhulu waseNkantolo eNkulu eselathatha umhlalaphansi uThokozile Masipa kanye no-Advocate Mahlape Sell basiza uNgcobo.

Leli thimba lasungulwa ngemuva kwesiphakamiso seqembu i-African Transformation Movement (ATM). Inezinsuku ezingama-30 ukuqeda umsebenzi wayo. UNaidoo ephawula uthe, “Ithimba lilindeleke kuphela ukuthi lihlole ubufakazi obubhalwe phansi obulethwe kubo ngokwesiphakamiso esisemthethweni sikaMnu (Vuyolwethu) Zungula we-ATM. Ngakho-ke, uma ingekho eminye imininingwane noma ubufakazi uMnu Zungula angafinyelela kubo, ithimba  lingase licele uMongameli ukuthi aphendule ngezinsolo ezenziwe futhi lihlole lobo bufakazi. Abekho ofakazi futhi abukho ubufakazi bomlomo obuzobizwa.”

Isigaba sama-89

Isigaba sama-89 soMthethosisekelo sithi uMongameli angasuswa esikhundleni ngezizathu zokwephulwa okukhulu koMthethosisekelo noma umthetho, ukungaziphathi kahle okukhulu, noma ukungakwazi ukwenza imisebenzi yehhovisi.

Ithimba lamalungu amathathu libheke amacala amane avulelwe uRamaphosa ukuze libone ukuthi zikhona yini izizathu ezanele zokuthi wephule iSigaba  sama-89 soMthethosisekelo uMengameli. Icala lokuqala elokuthi uMengameli wephule uMthethosisekelo ongawavumeli amalungu ekhabhinethi namaphini ongqongqoshe ukuthi enze omunye umsebenzi okhokhelwayo.

See Also

Nokho yize ngowezi-2014 ethe izindaba zakhe zebhizinisi zizophathwa yi-blind trust, uRamaphosa usanda kuvuma ukuthi umatasatasa nebhizinisi lakhe lokufuya izinkomo.

Ngokwecala lesibili, uMengameli usolwa ngokwephula umthetho obeka ijoka kunoma yimuphi umuntu ukubika izenzo zenkohlakalo. I-ATM ithi uMengameli wehlulekile ukubika emaphoyiseni ngokwebiwa nokuthi ukubika lolu daba enhlokweni yezokuphepha kwakhe kwakungajwayelekile futhi akukho emthethweni.

Icala lesithathu nelesine lihlobene nokungaziphathi kahle okukhulu. Iqembu lithi imiyalelo kaRamaphosa ayinika inhloko yophiko lokuvikela uMengameli uMajor General Wally Rhoode ukuthi aphenye lolu daba yayingekho emthethweni.

Scroll To Top