Now Reading
Ikhumelene umlotha iGulf Cooperation Council neQatar
Dark Light

Ikhumelene umlotha iGulf Cooperation Council neQatar

Bubuyele esimweni esejwayelekile ubudlelwano phakathi kweQatar nenhlangano iGulf Cooperation Council (GCC).

Lokhu kubuyisana kumenyezelwe zinhlanu kule nyanga yile nhlangano ehlanganisa i-United Arab Emirates, iSaudi Arabia, iQatar, i-Oman, iKuwait neBahrain. Ngokubambisana ne-Egypt, zinhlanu kuNhlangulana kowezi-2018 amazwe angamalungu ale nhlangano iSaudi Arabia, i-United Arab Emirates (UAE) neBahrain amemezela ukunqamula bonke ubudlelwano neQatar ngezinsolo zokufukamela amaqembu amavukelambuso iTaliban, i-Al-Qaeda, iMuslim Brotherhood, neHamas. 

Lawa mazwe aphinde asola iQatar ngokudlelana ne-Iran iphinde isebenzisa isiteshi sezindaba i-Al Jazeera ukukhuthaza udlame nokuvukelwa kombuso. Lawa mazwe abalula lezi zenzo njengezilulaza isivumelwano seGCC sangowezi-2014. 

Kungakapheli isikhathi esingakanani lokhu kukhishwa inyumbazane kweQatar kwamenyezelwa amazwe afana neJordan, iMaldives, iMauritania, iSenegal, iDjibouti, iThe Comoros, iYemen noHulumeni waseLibya ozinze eTobruk nawo aveza ukuthi azoba yingxenye yalolu mbimbi. 

Indlela yokufezekisa le nhlosongqangi kwaba wukuvala yonke imizila esemikhathini, emhlabathini nasolwandle yokushintshisana ngempahla neQatar. 

Leli lizwe lanikwa uhlu lwezimiso okumele lizilandele uma lifuna ukuphathwa ngokwejwayelekile kuGCC. 

Lezi zimiso zifaka ukunqamula ngokugcwele ubudlelwano ne-Iran, ukuvala isiteshi i-Al Jazeera kanye nokuxosha amaqembu amavukelambuso. Isimo sibuyela kwesejwayelekile nje kuGCC zonke lezi zimiso azikenzeki. 

Isizathu esigqamayo esiphuthumise lokhu kukhumelana umlotha phakathi kwalezi zinhlaka esithinta imiphumela yokhetho lwase-United State of America (USA). Kulolu khetho uMnu uJoseph Robinette Biden Jr neqembu lakhe iDemocratic Party baphuma phambili beguqisa uMnu uDonald John Trump neqembu lakhe iRepublican Party. 

Nakuba uTrump wasebenza ngokuzikhandla ukuthi kubuyisane iQatar neGCC kodwa okugcine kubabuyisanisile kube ukuphuma kwakhe. Okuthuse kakhulu umphehli walolu mbimbi inkosana yaseSaudi Arabia uMohammed bin Salman ukuthi uma kushaya usuku lokufungiswa lukaBiden iSaudi Arabia kanye ne-UAE bangase bakhishwe inyumbazane. 

IDemocratic Party izilawula zombili izindlu zeSishayamthetho iSenate neHouse of Representatives okungamandla iRepublic Party ebingenawo ngesikhathi sikaTrump. 

Zingama-20 kuNhlangulana wezi-2019 iDemocratic Party yasebenzisa amandla ayo okumisa ukuthengiselwa kweSaudi Arabia ne-UAE izikhali zempi yizinkampani zase-USA. Lesi senzo sasizama ukunqanda unswinyohwebo lwalawa mazwe kuQatar kanye nokuphehla impi eYemen. 

IDemocratic Party inobudlelwano obuhle nobunomlando omude neQatar. Leli lizwe lingelokuqala eMiddle East elavulela umbutho wezempi wase-USA ukuthi wakhe isizinda sombutho wezempi. Okungakho kungabanga lula kuGCC uma ifuna i-USA ikhethe phakathi kwabo neQatar. 

IGCC uTrump wayeyibuka ngeso lebhizinisi, ngokwakhe inqobo nje uma lawa mazwe eqhubeka nokuthenga izikhali ezikhiqizwa e-USA konke okunye kuza kamuva. Isizathu esenza iGCC yehluleke ukuphoqa ukuthi uTrump akhethe phakathi kwayo neQatar ukuthi leli lizwe aligcini ngokuthenga izikhali nokufukamela isizinda sombutho wempi wase-USA kodwa liphinde liqashe umbutho wempi wase-USA ukuthi ulivikele uphinde uliqeqeshe kwezezimpi nezokuphepha. 

Njengosomabhizinisi uTrump wayengafuni ukuthatha uhlangothi ngoba wayeyifuna yonke imali yamalungu eGCC. Umehluko ngoBiden neDemocratic Party ukuthi banomlando wokungananazi ekukhetheni izinhlangothi okanti kulokhu kubonakala uhlangothi abebengawela kulo iQatar. 

ISaudi Arabia inamachashaza amaningi angabalekisa iDemocratic Party. Eligqama kakhulu elangoMfumfu wezi-2018 lapho khona leli qembu lasola uBin Salman ngokuhlela ukubulawa ngesihluku kwentatheli uMnu uJamal Ahmad Khashoggi. 

See Also

Kulesi sigameko iDemocratic Party yayifuna uBin Salman avinjelwe ukuthi avakashele e-USA kuphinde kushaqwe wonke umnotho wakhe okuleli lizwe. Lokhu akungabazeki ukuthi kungezinye zezizathu uBin Salman ezimsolise ukuthi uma leli qembu kumele likhethe phakathi kweSaudi Arabia neQatar lingakhetha iQatar ngaphandle kokucwayiza. 

UBin Salman uzilungiselela ukuthatha izintambo zombuso ngokuphelele kwazise uyise iNkosi uSalman bin Abdulaziz Al Saud oneminyaka engama-85 usebuthaka ngokwempilo. 

UBin Salman akafisi ukuthi uma esethatha izintambo kube khona ukukhononda ngasohlangothini lwase-USA. UBin Salman kumcacele ukuthi izwe lakhe alibalulekile ku-USA njengeQatar. Lawa mazwe asebenzisana ngempumelelo ekuqumbeni phansi umbuso kaMuamar el Gadaffi waseLibya ngowezi-2011. 

Kodwa okufanayo okubonakala uma iSaudi Arabia isisebenzisana ne-USA emizamweni yokuqumba phansi uhulumeni waseYemen. Lokhu kuyicacisela ngokusobala iSaudi Arabia ukuthi i-USA izimisele kangakanani ekufezekiseni izinhloso zeQatar kunezayo. 

UBin Salman njengoNgqongqoshe Wezokuvikela eSaudi Arabia ubhekene nesimo esimsontela ekutheni alangazelele ubudlelwano obuhle ne-USA. 

ECanada kuneziteleka zansuku zonke ezizama ukunqanda ukuthengiselwa kweSaudi Arabia izikhali. Lokhu kufaka ingcindezi ukuthi ibuyisane ne-USA ukuze ithole izikhali ikakhulukazi njengoba umbutho wesizwe samaHouti uqhubeka nokugadla eSaudi Arabia. 

Unswinyo olubhekiswe eQatar oluvela kuGCC lubonakala luphela ngendlela olwaqala ngayo okuyiSaudi Arabia. Leli lizwe yilo elalingeneme ngeQatar laselimema amanye amazwe ukuthi alinkankise, njengamanje sekwenzeka okufanayo, selibubonile ububi obufika nokunswinya iQatar okungakho seliyalela amanye ukuthi ahlehle. 

Scroll To Top