Now Reading
Ukwethuka, ubugovu nokwesabela ikusasa
Dark Light

Ukwethuka, ubugovu nokwesabela ikusasa

Kusemvelweni ukuthi umuntu uma ethukile enze into ngehaba kokunye akwenzayo kuhumusheke njengokuthi ‘akanazwelo noma uzicabangela yena’. Lokhu kwenzekile eNingizimu Afrika kuleli sonto, emahoreni nje angaphansi kwamashumi amabili nane uMengameli wezwe uRamaphosa ephefumule ngodaba lomkhuhlane iCoronavirus. Enkulumweni ebilindelwe yizwe lonke ngobusuku bangeSonto uRamaphosa uvumile ukuthi isingene kuleli, nokuthi njengamanye amazwe kumele abakuleli babhincele nxanye ngoba okuzodlavuza impilo eyejwayelekile nomnotho sekuphakathi. Ukugwema ukusabalala komkhuhlane umemezele phakathi kokunye ukuthi ukuvalwa kwezikole, ukuqina kwemithetho emingceleni nokunye.

Konke lokhu abekusho kubukeka kufake abanye ingebhe njengoba kuthe kusa nje babe sebesezitolo zokudla beyobutha kwasani. Lesi sithombe sikhathaze uHulumeni ngoba nembala uma singanqadwa kungase kudale ingcindezi emikhiqizweni njengoba ukuwola lokhu kusho ukuthi uthatha ngesibalo esiningi sezinto esimweni esejwayelekile obungazidingi. ElaboHlanga lihambele isitolo sokudla uWoolworth eHillcrest nayilapho amashalofu abeshaya umoya izinsuku zilandelana. Lapha kubonakale sengathi abantu kabanendaba namanani obekumqoka wukuhlinzekela ikusasa elingaziwa. “Sengisebenze isikhathi eside lapha kepha lokhu angikwazi. Bafika ekuseni ngehora lesikhombisa babuthe.

Zolo lokhu ntambama bekukhona izinqola zilethe ukudla, nakhu manje akusekho,” kusho omunye osebenza kulesi sitolo nonxuse ukuba angadalulwa. Abanye abathengi kwenzinye izindawo bakhale ‘ngobuqola’ babadayisi nabathe ngokubona inkinga kube sekunyuka amanani. Kulokhu babalule imikhiqizo yokuthiba amagciwane nephele ngosuku kwenzinye izindawo. Kulokhu uHulumeni uveze ukuthi uyasigxeka lesi senzo, sokuwola ukudla kanye nezinsolo zokunyuswa kwamanani. UNgqongqoshe uPatel uthe uzojuba iKhomishini Yokuncintisana ukuba iphenye ngalokhu. Akwaziwa ukuthi leli lifu eligubezele izwe nomhlaba lizokwedlula nini ngakho ukutatazela nobugovu kwabantu akukazukuphela, kwazise bathukile.

Scroll To Top