Now Reading
Umangobe wakwaMabuza uthwele ubumbano
Dark Light

Umangobe wakwaMabuza uthwele ubumbano

USIHLALO we-ANC esifundazweni iMpumalanga, uMnu uDavid Dabede Mabuza uma ezibongela uye athi “uyikati elinezimpilo eziningi” ngenxa yezigameko asedlule kuzo kwezombusazwe, nasekhombise abaningi ukuthi unguphunyuka bemphethe. Lo mholi uthathwa njengosomaqhinga kodwa obheke phansi njengoba eke wedlula ezinkingeni eminyakeni edlule, okwaba imikhankaso eyayizama ukumchitha emizameni yokuba nguSihlalo kaKhongolose eMpumalanga ngowezi-2008 kodwa yagcina ibhuntshile.

Kuleyo ngqungquthela izimbangi zikaMabuza zazimshaya ngokuthi ngaphansi kobuholi bakhe esenguNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni, imiphumela kaMatikuletsheni yehla ngendlela eyisimanga, kwavela namahlazo okupusthuka kwamphepha ezivivinyozokuphela konyaka. Akugcinanga lapho kodwa kuthe ngowezi-2009 izimbangi zakhe zaphinde zasabalalisa izinsolo zokuthi “uthenge” isikhundla sokuba uNdunankulu kuMengameli uJacob Zuma ngokuthi umxhase ngemali eyizi-R400 000 emshadweni wakhe noNkk uBongi MaNgema Zuma.

Ngesikhathi sekuyiwa engqungqutheleni yaseMangaung ngowezi-2012, uMabuza waphinde wavukelwa ozakwabo eqenjini okwakuhlanganisa ne-ANCYL, umfelandawonye wezinyunyana iCosatu nabanye abaholi be-ANC ababemsola ngokuthi selokhu ethathe izintambo zokuhola uHulumeni inkohlakalo idla lubi. Phakathi kwezinsolo ezavezwa kodwa ezagcina zingaqinisekiswanga ayeshawa ngazo, kwaba ukuthi kunemali eyizigidi ezili-R14 enyamalele ngendlela engaqondakali. Nakhona lapho izimbangi zakhe zehlulekile ukumgojela njengoba akwazi ukunqoba ihlandla lesibili ephethe uKhongolose eMpumalanga, maqede wahola izithunywa ezazingaphezulu kwama-400 kubhekwe eMangaung.

Muva nje uzithole engena kwelinye ihlazo ehlaselwa owayenguMgcinimafa Jikelele kaKhongolose, uMnu uMatthew Phosa, emsola ngokuthi wayeyimpimpi kaHulumeni wobandlululo. Kulezi zinsolo uPhosa waveza nokuthi uMabuza, wayesebenzisana noMnu u-Eugen De Kok owayaziwa ngokuba nonya olwesabekayo nowayebulala aboHlanga ababelwa nobandlululo. Yize lolu daba lugcine selusenkantolo uMabuza efuna ukugezwa ngezigidi ezili-R10 nguPhosa kodwa amalungu kaKhongolose abonakale engazange ahlehle kuye. Kuthe kusabatshazwa lokho kwase kuba isigameko esicishe saqeda okokugcina ngoMabuza sokumdlisa ushevu okuvela ukuthi wawuthelelwa ekudleni ayehlelelwe khona emcimbini wakhe wokugubha usuku lokuzalwa.

Abaningi bazitshela ukuthi sekuyaphela ngaye kwezombusazwe njengoba ehlale esibhedlela izinyanga ezine engabonwa emphakathini. Kodwa kuthe ngoLwezi wezi-2015, uMabuza wabuyela eHhovisi lakhe eMbombela nokuyilapho afike wazibongela khona wathi “Libuyile leli kati, siphelile isikhathi sokucanasa kula magundane abezenzela umathanda ekomkhulu likaHulumeni waseMpumalanga. Labo abebethi ngifile kumele bazi ukuthi amanga lawo. Mina ngifana nekati elinezimpilo eziningi, angiyindawo,” kusho uMabuza evuka ekuguleni.

Namanje amandla akhe asabonakala njengoba kuthe uma kuqalwa imikhankaso ebheke eNasrec, engqungqutheleni yama-54 kaKhongolose wabonakala ephambili esethimbeni loZihlalo be-ANC beziFundazwe, ezihambisana noMnu uJacob Zuma bebumba okwabe kubizwa ngePremier League. Le Premier League iqale kuyimidlalo yebhola likanobhutshuzwayo ebihlelwa iMpumalanga, iNorth West neFree State, beyidlala ngokuhlanganyela. Ngokuhamba kwesikhathi kuye kwavela ukuthi iPremier League isetshenziselwa ukukhankasela abaholi abathile okumele bakhethwe eNasrec kanti kugcine sekungena neKwaZulu-Natal.

Nokho isasasa lePremier League livele lashabalala ukuhamba kwesikhathi nokuyinto egqame uma uMabuza esehosha imfe kulo mdlalo obheke eNasrec. Muva nje ubambisa iqanda lenjelwane labo abanethemba lokuthi kungenzeka bathole ukwesekwa esifundazweni sakhe njengoba esevele wamemezela ukuthi yena akahambisani namuntu kodwa weseka “ubumbano”.

See Also

Kumanje eMpumalanga kunamagatsha avotele ukweseka ubumbano engqungqutheleni nokuyinto esithukuthelise abaholi abagaqele izikhundla abathi kwa-ANC akakaze abekhona umuntu obizwa ngobumbano. Akugcinile lapho uMabuza usekhombise kaningi muva nje ukuthi eMpumalanga kukhala isicathulo sakhe njengoba izinhlangothi zabaholi abagaqele izikhundla ikakhulukazi olukaDkt uMaDlamini Zuma nolukaMnu uCyril Ramaphosa bezibheke ukuthi angahambela imibuthano yazo ebingenyanga edlule eMpumalanga.

Kuningi ukukhuluma ngokungaphumeli obala kukaMabuza ikakhulukazi ohlangothini olumbheke kakhulu lukaMaDlamini Zuma. Okunye ukukhuluma kuthi ugcine esenongabazane lokwesekela uMaDlamini Zuma ngenxa yokuthi (uMaDlamini Zuma) unobudlelwano obungebuhle nenjinga uRobert Gumede ngenxa yokuthi wamncisha ithenda yezobuchwephese ngesikhathi esenguNgqongqoshe Wezasekhaya.

Yilesi sizathu okukhulunywa ngaso ukuthi singaba yimbangela yokuhosha imfe kukaMabuza emikhankasweni kaMaDlamini Zuma. Namanje usavika uMabuza njengoba zisaqhubeka nokumnetha ngenxa yezinsolo ezilokhu zimlandela ezisatshalaliswa uPhosa okubalwa nesokuba nezinkabi okuthiwa ziphazamisa imihlangano yamagatsha. UMabuza uzobe ehola izithunywa ezingama-736 engqungqutheleni kazwelonke eqala mhla zili-16 eNasrec, iphothulwe mhla zingama-20 kuZibandlela.

Scroll To Top