nguDkt uSibu Lubelwana

UDkt uSibu Lubelwana udokotela obelethisayo nowabesifazane esibhedlela iKing Edward. Ufundisa ophikweni iMedical School eNyuvesi YaKwaZulu-Natal

1 Articles Published | Follow:
Abesifazane kufanele bahlale behlolela umdlavuza webele

Ukuzinakekela nokuqikelela ukuzihlolela umdlavuza webele kunganciphisa ukufa kwabesifazane okungenasidingo  Njengoba sisonga inyanga yokuqwashisa ngomdlavuza webele,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now