nguSipho Mbatha

2 Articles Published | Follow:
Ubuningi bamaqembu bunikeza amandla uKhongolose onenkohlakalo

Ngibhala lo mbono ngenxa yesililo senkohlakalo esisabalele nezwe lonke iNingizimu Afrika. Le nkohlakalo egilwa iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo eliqala ukuba yijwayezi kuKhongolose KwaZulu-Natal

Akungethusi nakancane okwenziwa uKhongolose KwaZulu-Natal ekutheni bathathe uKaMajola bamfake eSishayamthetho sesifundazwe. Into nje eyinsakavukela umchilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now