nguSenzo Mbatha

UMbatha ungusomlando nombhali wezincwadi ngomlando.

1 Articles Published | Follow:
Kubukisiswa ubuqiniso bomlando obhalwa osomlando kwelaboHlanga

Ngicela ungiphe isikhala kwelakho elihamba phambili ngokuqhakambisa ifagugu laboHlanga. Inhloso yokubhala le ncwadi ukuqale ngihalalise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now