nguDkt Ntokozo Ngcobo

1 Articles Published | Follow:
Lesi yisikhathi sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza

NgokweWorld Health Organization (WHO) ukuphila kwengqondo yisimo lapho umuntu ebona khona ukuthi uyakwazi ukwenza izinto,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now