ngu TB Zulu

2 Articles Published | Follow:
Ukubambisana kwezinhlaka kuzosiza ukusimamisa ulimi isiZulu

Ziyaqhubeka izingwevu esezithathe umhlalaphansi zabaphathi nabaholi kwezemfundo ukuveza ilaka lazo mayelana nokusetshenziswa nokukhulunywa kolimi lwesiZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akusakazwe ngolimi oluqondile nokuyilo olufanelekile

Esinye isigunyaziso esisemqoka kakhulu ukuthi kusakazelwe wonke umuntu ongumZulu ongafundile nofundile, osekhulile nosemncane ngokufanayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now