nguDkt uLihle Qulu

UDkt uQulu unguSosayensi Wemizwa (Neuroscientist) neSenior Lecturer ophikweni lweSakhiwomuntu, ngaphansi kweFakhalthi yeSayensi Yemithi Nezempilo e-University of Stellenbosch.

3 Articles Published | Follow:
Ukuzilolonga nempilonhle

Ukuzilolonga kukhombise ukukhiqiza iserothini ekwenza uzizwe uthakasile nedopamine ekwenza uzizwe ugqugquzelekile, wakekelile, ugxilile futhi ujabulile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubonga yisibunge semilingo: Kwenza uphile kancono

Kusemqoka ukubona ukuthi akekho ongakwenza ujabule futhi akukho okungale kwakho okungakujabulisa unomphelo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulala ngesikhathi esifanele kubalulekile futhi kusemqoka

Namhlanje sinentokozo ukwethula uDkt uLihle Qulu ozobe esicobelela ngobumqoka bokulala.

This content is for subscribers only.
Login Join Now