Now Reading
USosayensi uthi ingcabha ikuhulumeni kolwamanzi 
Dark Light

USosayensi uthi ingcabha ikuhulumeni kolwamanzi 

USosayensi wezamanzi, uSolwazi u-Anthony Turton, usole ukwabiwa kukahulumeni okungalungile kwezimali ngezinkinga zamanzi ezweni. Lokhu kulandela ukuthi iKhomishini Yamalungelo Abantu eLimpopo kulelisonto ithe ingxenye yezinkinga zamanzi idalwe yinkohlakalo kuwona womathathu amadolobha aseGauteng.

UTurton uthe imali ikhona, kodwa ukwabiwa kwezinsiza nokuhlela yinkinga. Uthe inkinga akukhona ukushoda kwamanzi noma ukusetshenziswa ngokweqile kodwa wuhlelo lokuthuthukisa ingqalasizinda.

“Omasipala abathathu eGauteng kuvela ukuthi kunezigidigidi eziyi-R100 yengqalasizinda esalele emuva okufanele ngabe bayishintsha kodwa abakakayishintshi. IRand Water iveze ukuthi kunezinhlelo ezilinganiselwa kwizigidigidi ezingama-R35 noma ezingama-R36 ezingakakwenziwa. Lokhu akubangelwa ukuthi babengenamali, yingoba abazange bawenze umsebenzi noma imali okwakudingeka benze lowo msebenzi babe yabelwe kwenye indawo. Leyo yinkinga yethu enkulu. “

Ukungaphathwa kahle kuholela kolunye uhlelo

IGoli kanye nezindawo ezakhelene nalo zihlaselwe wukunqanyulwa kwamanzi.

See Also

Lesi simo siphoqe uNgqongqoshe Wezamanzi Nokuthuthwa Kwendle uSenzo Mchunu ukuba angenelele futhi anikeze iRand Water imvume yokuqalisa ukusebenza kokushintshwa kwamanzi( water shifting) okwesikhashana eGauteng.

USolwazi kanye Nongoti Wokulawulwa Kwamanzi e-UNISA, uSolwazi Anja du Plessis, uthe ukungaphathwa ngendlela efanele kanye nokungagcinwa kahle kwezinsiza kuholele ekutheni kusetshenziswe loluhlelo.

Scroll To Top