Now Reading
Izinhlangano zezepolitiki ziphakamisa owesifazane esihlalweni sabehluleli
Dark Light

Izinhlangano zezepolitiki ziphakamisa owesifazane esihlalweni sabehluleli

Inhlangano i-African Transformation Movement (ATM) kanye ne-Al Jama-ah babhalele uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi aveze imibono yabo ngabaqokelwe esikhundleni sokuba nguMengameli waBehluleli.

Encwadini ayibhalela uRamaphosa, uMholi we-ATM uVuyo Zungula uncoma ukuthi uMengameli weNkantolo Enkulu Yokudluliswa Kwamacala uMehluleli Mandisa Maya aqokwe njengeNhloko yaBehluleli olandelayo, kanti umholi we-Al Jama-ah uGanief Hendricks uthi iNhloko yaBehluleli ezoqokwa kufanele izimisele kakhulu ekubhekaneni nezinkinga.
Lezi zincwadi ezivela kuZungula kanye no-Al Jama-ah eziya kuMengameli ziza ngemuva kokuthi uRamaphosa esanda kwethula amagama abantu abane abazokhethwa yiJudicial Service commission (JSC) nabaholi bamaqembu ezepolitiki amelwe eSishayamthetho Sikazwelonke.

Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi isigungu esizohlungwa esiholwa wuMehluleli uNavi Pillay sethule umbiko walo wokugcina kuRamaphosa mhla zingama-28 kuMfumfu. Ithimba, elaqokwa nguMengameli uRamaphosa ngoMandulo liphinde lacubungula izethulo zomphakathi ezingama-564 ezenziwe ngabantu abayisishiyagalombili abahlangabezana nezidingo.

Ababili kwabayisishiyagalombili abaqokiwe abahlangabezane nezidingo, u-Adv uBusisiwe Mkhwebane noDkt uWallace Mgoqi bakuhoxisile ukuqokwa kwabo. Abayisithupha abasele abaqokiwe kube nguMengameli waBehluleli baseNtshonalanga Kapa, uJohn Hlophe, u-Adv u-Alan Nelson, iPhini LikaMehluleli Eliyinhloko uRaymond Zondo, uMehluleli weNkantolo YoMthethosisekelo uMbuyiseli Madlanga, uMengameli weNkantolo Enkulu Yokudluliswa Kwamacala uMehluleli uMandisa Maya kanye noMengameli waBehluleli baseGauteng uDunstan Mlambo.

Ngemva kokucubungula umbiko kaPillay, uMengameli ukhethe wabe esehambisa amagama amane elikaMaya, elikaZondo, elikaMadlanga kanye nelikaMlambo ku-SC nakubaholi beqembu eSishayamthetho. Okhulumela i-ATM uSibusiso Mncwabe ubeka izizathu ezahlukene zokuthi kungani uMaya engumuntu ongcono kakhulu emsebenzini ohamba phambili: ”Lokhu sikwenza ikakhulukazi ngezizathu ezintathu ezibalulekile. UMehluleli oyedwa uMandisa Maya usebe nguMehluleli iminyaka engaphezu kwengama-20 manje okuhlanganisa nelokuba nguMengameli weNkantolo Yokudluliswa Kwamacala. Kodwa okubaluleke kakhulu, naye uneminyaka ohlangothini lwakhe. Uma sibheka iminyaka yakhe, uzokwazi ukusebenza eNkantolo iminyaka eyishumi nambili ngokugcwele njengoba kufunwa uMthethosisekelo.

Njengoba eneminyaka engama-57 ubudala, usekulungele ukusebenza eConCourt isikhathi esigcwele, kodwa siphinde saphawula ukuthi uyena kuphela owesifazane ozokhethwa ohlwini lwabakhethiwe. Manje uma uMengameli ezimisele ngokufukulwa kwabesifazane, ikakhulukazi abesifazane boHlanga , kusho ukuthi uMaya nguyena ofanele ukukhethwa.

See Also

UHendricks uchaze iNingizimu Afrika njengomphakathi oqinile, okholwayo, nohlukene ngokwamasiko, amasiko, kanye nenkolo. Uthi kungalezi zizathu i-Al Jama-ah incoma ukuthi umthetho wase-Afrika waBehluleli kufanele ubhekwe ngokuqinile. Encwadini, uHendricks ucela uMengameli ukuthi axoxisane nabaqokwe ukungenela lesikhundla sokuba nguMehluleli Omkhulu mayelana nesimo sabo somthetho wase-Afrika ngaphambi kokuba aqoke.

Umbango wesikhundla soMehluleli Omkhulu uza njengoba ihlandla likaMehluleli uMogoeng Mogoeng leminyaka eli-12 elingavuselelwa njengoMehluleli waseNkantolo YoMthethosisekelo lifike esiphethweni mhla zili-11 kuMfumfu. Akukacaci ukuthi uhlelo lwenhlolokhono lweJSC luzoqala nini ukuthungatha ozohola inkantolo ephakeme kunazo zonke ezweni.

Scroll To Top