Membership Level change

You have selected the Okwedijithali (Digital) membership level.

  • Thola imvume yenyanga yonke yedijithali
  • Ukuphawula ngezindaba
  • Umbhalwa we- imeyili wansuku zonke
  • Isimemo emicimbini yabakhethekile
  • Izaphulelo emkhiqizweni yeBayede -Iphepha laboHlanga

The price for membership is R 30.00 per Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK
NOTE: if changing a subscription it may take a minute or two to reflect. Please also login to your PayFast account to ensure the old subscription is cancelled.