Ukholo Lunje

INkosi uVimbeni Mbusi Shembe: UThingo Lwenkosazana

IVESI lama-46 nelama-47 oMthandazo weSabatha uMphrofethi wabhala wathi: “Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena-ke ndodakazi, lalela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INyanga Yezulu: INkosi u-Amos Kula Shembe

Inyanga Yezulu yayizalwa uMaSigasa amagama ayo ngu-Amos Kula Shembe; wazalwa mhla zingama-25 kuMandulo ngowe-1906, eNtabazwe eFree…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando ngomqambi wendlela yamaNazaretha

U-Isaya Shembe wayezalwa nguMayekisa kaNhliziyo, kaMzazela kaSokhabuzela kaNyathikazi Khumalo. Unina kwakunguSitheya Radebe. Isambulo ngoShembe savela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bambelela kokwakho ungafisi okukamakhelwane wakho

“Ungafisi indlu yomakhelwane wakho; ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now