UMengameli wezwe useyisisusa soteku

Akuyona imfihlo ukuthi selokhu kwathi nhlo loyo onguMengameli wakuleli uMhlonishwa uJacob Zuma ube nyamana mbana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumqoka ukwazi kabanzi ngesicelo somhlalaphansi

HLEZE usuzothatha umhlalaphansi futhi unemizwa eminingi ephikisanayo – uzizwa unovalo, kokunye injabulo ngekusasa lakho. Kunemibuzo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Osekusele wukulumbanisa uhlelo lwezemfundo neNDP

Yize kunabathile abangaluzwisisi kahle, uhulumeni kanye nabezamabhizinisi sebeluphasisile uhlelo lweNDP   Manje inselelo seyisekutheni kwenziwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKwaZulu-Natal ingase ilahlekelwe wuqweqwe lukasopolitiki

Amadlelandawonye kanye nabantu baKwaZulu-Natal bangase balahlekelwe wumholi onesipiliyoni   ESIKHATHINI iKwaZulu-Natal kanye neNingizimu Afrika idinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zisadlana imilala ngesikaSihlalo weTheku ku-ANC

Usuthathe elinye igxathu umbango wesikhundla sikaSihlalo wesifunda iTheku njengoba uKhongolose kulesi sifunda ubheke engqungqutheleni yokukhetha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungavula igebe ukuqhela kukaMchunu

UMhlaziyi wezepolitiki KwaZulu-Natal, uMnuz Protus Madlala, uyavumelana nombono wokuthi uma uMhlonishwa uWillies Mchunu angase ashiye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-2015 wunyaka wokushintsha isitebhu emaqenjini epolitiki

Amanye amaqembu kumele enze izinqumo ezinqala nokungathi nxa egeja umgodi kube sekuphelile njalo, abahlaziyi beBAYEDE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UVukayibambe ethubeni lokuzalwa kabusha

Umhlangano wakuleli sonto ungase ube yisiqalo sekhasi elisha ophikweni lwentsha lukaKhongolose   EMINYAKENI engu-70 eyedlule,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yamakhambi esintu ingasimamisa umnotho

UMLANDO wemithi yokwelapha mude, futhi wehlukahlukene ngokuhambisana namasiko ehlukene emhlabeni jikelele   Ngokusho kwe-World Health…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha ngezinhlaka zamabhizinisi

Ukuklwebhana nemibango yezikhundla idonsela emuva izinhlangano ezizimele zabamnyama   ENINGIZIMU Afrika kunezinhlaka ezakhelwe ukumela abamnyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi bathi leli bhodwe kade laphekwa

Seluthanda ukungalingani ucu emaqenjini epolitiki (i-ANC neNFP) ashintshisana ngalo ngesikhathi kuvunyelwana ngokusebenzisana komasipala ababengenalo iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi yibo abangaba yisithiyo ekubuyisaneni

Kunokungabaza ukuthi abaholi bazodlula emuva kokuzwisana “ubuhlungu”   YIZE imizamo yokubuyisana phakathi kwe-IFP ne-NFP ishisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-EFF nesenzo sobuthamelangozi kuMasipala wase-KZN

IBONAKALA ingena ngenxeba i-Economic Freedom Fighters (EFF), eholwa nguMnu Julius Malema, ezindaweni ezakhele i-Dundee neNewcastle, kulandela izinkinga zokuphatha budlabha eMkhandlwini waseNdumeni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi yakwaNtuli iqome kamumva ihhovisi kuDA

ABAHOLI abaningi abasebancane emaqenjini ezombusazwe bavamise ukubonakala njengezinsika zakusasa zamaqembu abo njengoba kusuke kwaziwa ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now