Ichazani iRadical Economic Transformation entsheni

ISIMO somnotho eNingizimu Afrika sibhekene nengcindezi genxa yezinto eziningi kulesi sikhathi esikuso. Enye ingcindezi ekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Adidekile amaKhomanisi ngobulungu obugxamalazile

INHLANGANO iSACP ingundabamlonyeni kulezi zinsuku kulandela ingqungquthela yayo ekuqaleni kwale nyanga uNtulikazi. Le ngqungquthela bekungeyokukhetyha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC ayinaso isizathu sokumvikela uDkt uKhoza

UDkt uMakhosi Khoza oyilungu le-ANC ePhalamende likazwelonke usephumele obala ngemizwa yakhe ngobuholi bukaMengameli uZuma. Leli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayihlabi ngakumisa i-EFF KwaZulu-Natal

Igama i-Economic Freedom Fighters (EFF) lilunjaniswa nesishingishane sepolitiki esiguqule okuningi eNingizimu Afrika ikakhulukazi indlela okustshenzwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abelungu nobugovu bezomnotho ezweni

EMVA kwengqugquthela yeqembu elibusayo i-African National Congress (ANC), lapho belihlangene khona izinsuku eziyisithupha lidinginda ngalokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingqinamba ezikhona e-Afrika zisabalulekile ku-ANC

Phambilini kuleli phephandaba sike sahlaziya umqulu wenqubomgomo yobudlelwane namanye amazwe owawukhishwe uKhongolose, njengeqembu elibusayo, ngaphambi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhakha yemfundo eyahlukene inomthelela emnothweni

UMNOTHO wezwe udinga intsha ukuba ingene emikhakheni eyahlukene yezemfundo uma ifika emazingeni emfundo ephakeme. Kubalulekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi yokusebenza ngaphandle komgomo

Uma kusetshenzwa ensimini kujwayeleke ukuthi kuklanywe indima ezohlakulwa yilowo nalowo muntu ngaleso sikhathi esinqunyiwe. Ngaleyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGupta balibeke engcupheni ikusasa le-ANC

Akungabazeki ukuthi iphutha elikhulu elenziwa i-ANC ngelokuzihlobanisa nomndeni wakwaGupta. Ngenxa yalo mndeni i-ANC isibonakala njengenhlangano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aphelile agambaqa

Indlovu iginge uKhongolose kwabhimba ipolitiki eMkhandlwini omkhulu uMzinyathi   Kuthathe amahora ambalwa ukuba amathemba abalandeli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlomela ehlathini ekamfo kaNyawozekewu

Ukwenza kwakhe kwakamuva kuthumele umlayezo wokuthi iKwaZulu-Natal akuseyona eyeminyaka eyedlule kepha isimagwala mabili   Emveni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nelengqwele liyopha ku-EFF

Isinqumo sokumisa amakhansela angenzanga kahle ngokhetho singase senze lisheshe licace ikusasa leqembu kanjalosivuse nemibuzo ngalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kafushane ngokwenzakalayo kuWEF eseThekwini

Okwenzakalayo kuWorld Economic Forum (WEF) eThekwini kuleli sonto kunenkuthazo enkulu ngokukhula kwe-Afrika nezinto okumele zenzakalile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigomo esisebenza phezu kwayo iyasisiza yini isizwe?

Omunye umfundi wayenekhono lokukopela ngendlela eyisimanga. Iso lakhe lalijombela emsebenzini walowo ahlezi eduze kwakhe bese…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebeqalile ukuqhubulukushana ku-Inkatha Freedom Party

NGESIKHATHI abantu bebheke ingqungquthela kaKhongolose ezoba ngoZibandlela nayilapho sekuqale umdonsiswano wokuhola le nhlangano, kubonakala neqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wensangu ungagcina kogombelakwesabo

Isinqumo sangomhla zingama-31 kuNdasa wezi-2017, esiphume eNkantolo Enkulu yaseKapa silethe elikhulu ithemba kulabo asekade balinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibona amathunzi ewukela iDA KwaZulu-Natal

Iqembu iDemocratic Alliance lizibona lizovunwa umlando KwaZulu-Natal, ngokuthi ligcine lisithatha isifundazwe noma kube yiyo noKhongolose…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UGordhan noma umgomo oyoqeda nge-ANC neSACP?

Lowo owayengumholi we-African National Congress, uMnu u-Oliver Reginald Tambo wabeka kanje ngobudlelwano phakathi kwe-ANC kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando we-Adwa neHaiti usabalulekile kwaboHlanga

Umlando mayelana nobudlelwane bezwekazi I-Afrika, naboHlanga bonkana kanye namazwe aseNyakatho uqukethe izigameko eziningi okumele zingakhohlwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imihlangano yaboHlanga ivama ukungabi nanzuzo

Kujwayelekile kulezi zinsuku ukuthi uthi uzama ukuthola umuntu akutshele ukuthi usemhlanganweni. Kwesinye isikhathi umuntu kuyaye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi elwa buthule eyozomnotho

Ngafunda isifundo somlando esikoleni. Ngiyakhumbula ngifunda ngempi elwa buthule  eyayibizwa ngeCold War. Njengengane ekhule ngolimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-EFF nomqansa ongagitshwelwa mbongolo kulokhu

Ungoti uthi isicelo sokuthi iNkantolo YoMthethosisekelo ingenelele kokwenzeka ePhalamende singase singaphumeleli   Entweni obekucaca bha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuqiniso beqiniso bembozwa okuhehayo nokwethembisayo

Kuningi okuvela kukuhle emehlweni ethu sibe singanakile ukuthi yihlo elikhohlisa thina   Njalo uma ngibona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bokungena kwaboHlanga abasebasha eDavos

Kuleli sonto eliphezulu amazwe angaphezulu kwekhulu omhlaba ahlangene ezweni iSwitzerland, eDavos emhlanganweni weWorld Economic Forum…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now