Ubufakazi bokuthi indlu yegagu iyanetha buvelile

Ibhuku laloyo owayengumholi weDA liqinekisa lokho okwaku balwe elaboHlanga   KUKHONA okugqamayo ngalokho amalungu nabaholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenze i-ANC yashiya uMotsoeneng esibakabakeni

Isikhathi eside uSABC ububukwa njengempaka ye-ANC kepha namuhla itshe seligaya ngomunye umhlathi   IZINKULUMO zokuxhashazwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi bukaVukayibambe bubonakala bungazi nqindi nasibhakela

Ukuphathwa kwe-ANCYL sekuqala ukuphumputha enyathukweni ebonakala yenile   UKUPHAMBUKA kwe-ANC Youth League, uVukayibambe, kukhomba ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imali esesandleni nesebhange ayisiwo umnotho

Akusizi ukuba nezindodla zemali uma ubuningi bayo bungaphansi kwengqondo onayo ngayo   USUKE ungakhulumi ngomnotho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha nethuba lesibili nelokugcina

Iqembu nenselelo yokuhlaziya umyalezo othunyelwe ngabavoti   ABAVOTI kubukeka benika leli qembu ithuba lesibili nokungelokugcina kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekubuye kwahlangana izaqha kanti abanye bayilwa isinyenyela

Ngalesi sikhathi eminye imilomo ivunana ithi akahoxe eminye iyenqaba ithi akayi ndawo KUMUNTU ongazi okwenzeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHolomisa yinomfi yamaqembu aphikisayo

NGEZIZATHU ezahlukene ukhetho lwezindawo esiphuma kulo luqophe umlando lwaguqula nepolitiki yaseNingizimu Afrika. Okokuqala ngqa kubekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umama uNomzamo Mandela isigomagoma somzabalazo

Akazange adikize nqulu ngokwakumvelela ehlushwa, eboshwa, edingiswa Langa laseBhizana elakhanya ebumnyameni kwalasha, Umlando owaqoshwa ngothando, Umgqilazi wabaphathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amalobolo e-EFF angase abalekise abakhongi

Iqembu i-Economic Freedom Fighters alizimisele ngokugcagca kwa-ANC   KUVAMILE ukuthi nxa kukhona izinkulumo zokuhlanganisa imindeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango kuthiwa ugugusha nombiko ngemibango yoBukhosi

AMakhosi nabathintekayo kuthiwa badukuza ontwini njengoba uMnyango uvuma ukuthi usacubungula umbiko osuvele uqediwe INDLU YabaHoli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elakuleli lisabuyele eqhulwini kwezomnotho, okwamanje

Ziningi izizathu ezenza izwe lisheshe lizithole lintengantenga njengomhlanga, indlela elisuke lakhe ngakhona umnotho walo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuchule bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana

Kancane kancane amaqembu ayabona ukuthi zibhajwa kweziludlayo njengoba iningi lisezinkundleni zokuxhumana   NJENGOBA sekusele izinsuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMkhize emizamweni yokukhonga isibili kuNFP

UKhongolose uzama ukuvuselela lapho kwabhidlika khona ukuze kwehle ingcindezi ISIZULU sithi inyoni yakhela ngezinsiba zenye. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzeya nokuzenyeza akusiso isinongo kwezomnotho

UMUNTU ukhula zonke izinsuku, futhi ufunda okusha ezimweni ezahlukahlukene. Kuyaye kuthi uma ngizihambela nje ngezimpelasonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqembuka kukaNtombela kungaveza iqhingasu le-EFF ngeNFP

Seligqemeke olunye udume iqembu leNational Freedom Party (NFP) njengoba selilaxazwe ngomunye wezethenjwa zomholi walo uMhlonishwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi umhlahlandlela weqembu akusiwo owomndeni

SELITHOLE okukhulu ukugxekwa iqembu leNational Freedom Party (NFP) ngokuvumela indodakazi yomholi waleli qembu, uNkk uZanele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyanda ukungaboni ngasolinye kwi-ANC neSACP

UNYAKA we-1998 waba ngomqoka ekungabonini ngaso linye phakathi kwe-African National Congress ( ANC) kanye nozakwabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha yamaKhomanisi iyawusola umgqakazo

UFasimba kaluyizwa kahle indaba yokunikezelwa kwesikhundla kanti alilodwa kulokho   AKUVAMILE ukuthi umuntu avuke ekuseni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA iyebuza ngenhloso yokunqinda amandla uKhongolose

NGALESI sikhathi iqembu elibusayo eMkhandlwini weTheku libukeka linephuzana lodwa ngenkathi izimbangi zalo ezinkulu kuloMkhandlu zibukeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho waseNigeria, eNingizimu Afrika nase-Egypt

I-Egypt seyiyedlulile iNingizimu Afrika yalala isibili ngokomnotho wase-Afrika   NAMHLANJE sizoke sibheke futhi ubudlelwano phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubona bonke abeneme ngolukaMchunu

UNOBHALA wamaKhomanisi KwaZulu-Natal kanye nomhlaziyi wezepolitiki bakhala ngetulo abathi lakhelwe obenguNdunankulu weSifundazwe ngenhloso yokumgudluza esikhundleni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphakathi kokuba ngumdlali nomenziwa

UNgqongqoshe Wezezimali kuleli usephenduke inoni ezinhlangothini zonke futhi ubukeka ekuthokozela lokho   INDABA egudwini kuleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWEF eseKigali nobumqoka bayo

Umbali uveza umlando nobumqoka besithangami seWorld Economic Forum esihleli e-Afrika kuleli sonto   NAMHLANJE sizoke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
‘Ngeke kuyizuzise lutho ukufa kwami iNFP’

Umkhuba uwukhomba ekhaya umholi weNational Freedom Party osinde esocongwa   NJENGOBA kunjalo nxa kulusuku lwakhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now