Now Reading
UHolomisa nomyalezo onqala kumalungu e-UDM ngohulumeni
Dark Light

UHolomisa nomyalezo onqala kumalungu e-UDM ngohulumeni

UMengameli we-United Democratic Movement (UDM), uBantu Holomisa (osesithombeni), usenxuse izithunywa engqungqutheleni yaleliqembu e-Eastern Cape ukuthi zilwele iNingizimu Afrika futhi zibuyisele izwe ekugwamandweni.

Uphinde wanxusa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bavotele uhulumeni ozobeka abantu phambili futhi abeke phambili izinsiza zokulethwa kwezidingo. Ubethula inkulumo yakhe yosuku engqungqutheleni yeqembu eZingisa High School, eMthatha. I-UDM isineminyaka emine ingazibambi izingqungquthela zayo zokukhetha ubuholi ngenxa yoKhuvethe futhi lokhu kuholele ekutheni iqembu libe nezinhlangothi ezintathu.

Ngemuva kweminyaka emine selokhu kwaba nengqungquthela yokukhetha ubuholi, amalungu e-UDM atheleke ngobuningi bawo ephuma kuso sonke isifundazwe ezokhetha ubuholi obusha. Umengameli weqembu unxuse abantu ukuthi bavotele izithunywa ezizoletha uguquko empilweni yabo. Wengeze ngokuthi abantu kumele balwele iNingizimu Afrika futhi bayikhulule ekugwamandweni.

“Singakwazi ukufeza imigomo eyandulela unyaka we-1994 futhi siqonde ukuthi umthethosisekelo nomthetho wamalungelo wakuleli. Okunye okuzokwenziwa ngalo mfelandawonye kumele kube wukuqaliswa kokutholwe yiKhomishini kaMphathi noZondo ngoba ngeke kuqaliswe yilabo abasebuholini njenganje”

Izithunywa zizwakalise ukuphoxeka kuhulumeni ngokungalethwa kwezidingo ezindaweni zasemakhaya esifundazweni. “Asinayo imigwaqo namanzi. Ngingakuyisa lapho engihlala khona. Sikha amanzi angcolile edamini ngoba asinawo ngisho umfula lapho sihlala khona.

See Also

“Izinselelo ezinkulu zikahulumeni wethu ngamanzi, izinhlelo zengqalasizinda ezisala zingaqedwa. Kuyinkinga enkulu kakhulu, kukhona ukuntuleka kokuqapha. Kudingeka silungise kakhulu kulokho ngakho-ke kuzofanele sisabalale ezweni lonke ukuze senze izinhlelo zengqalasizinda ezoletha amathuba emisebenzi kubantu bakithi esifundazweni.”

UHolomisa uthi umfelandawonye wehlulekile ukulekelele  abantu bawo. “Umfelandawonye, njengoba siwazi, wehlulekile kuleli zwe, i-ANC, iCosatu neSACP. Abantu abakwazi ukukwethemba lokhu okuthiwa ukuzilungisa kweqembu elibusayo. Umlando usifundise kahle kakhulu. Abasenazo izimfanelo zokuhlenga ezisele. Behlulekile ukuvikela izakhamizi zakuleli ezimpisini ezigasele esikhwameni saleli zwe. Iningi lalabo abagaqele izikhundla eqenjini elibusayo bonke ayavela amagama abo ehlazweni laseBosasa namanye amaningi.”

Scroll To Top